Program seminara i radionice

otvaranje - 22.04.2010. - četvrtak

21:00

Predstavljanje organizatora i učesnika

Svečano otvaranje seminara “Thinking about time”

Doc.dr Darko Reba,dia

Direktor Departmana za arhitekturu i urbanizam

Prof. dr Nadja Kurtović-Folić,dia

Prof. dr Radivoje Dinulović,dia

Vladimir Ilić,dia

22:00

Koktel na otvorenom parku Manual Muzeja Zaboravljenih Umetnosti M.F.A.M.

2.dan - 23.04.2010. – petak

10:00-15:00

Radionica

15:30-16:30

Pauza za ručak

Predavanja na otveronom parku

17:00-17:20

Prof. dr Darko Reba, FTN

-Materijalizacija urbanih elemenata-

17:20-17:40

Prof. dr Ivan Pravdić

-Dizajn vremena – kontrola percepcije оsećaja trajanja-

18:00-18:20

Prof. dr Milena Stavrić, dia, TU Graz

-Tajna desne hemisfere mozga i oslobadjanje našeg kreativnog potencijala-

18:20-18:40

Prof. dr Slobodan Danko Selinkić,dia

18:40-18:50

Prezentacija SKCNS

18:50 – 19:00

pauza

19:00-19:20

Prof. dr Jelena Todorović, istoričar umetnosti, FLU, Beograd

-Barokno vreme - Vremenska pomeranja i koncept prolaznosti u vizuelnoj kulturi novog doba-

19:20-19:40

Doc. dr Tatjana Dadić-Dinulović, Akademija lepih umetnosti, Beograd

-Razumevanje prošlosti -

19:40-20:00

Ivana Knez, dia, Zagreb

Ana Vilenica, istoričar umetosti, Pančevo

20:00-20:20

Vladimir Ilić,dia, Beograd

20:20 – 20:45

Dragan Protić

grupa Škart, Beograd

Večera

21:30

3.dan - 24.04.2010. - subota

10:00 – 16:00

Radionica

16:00-17:00

Pauza za ručak

17:00-20:30

Radionica

21:00

Okupljanje i sastanak Žirija

22:00

-Proglašenje pobednika, dodela nagrada & party / otvoreni park / Manual muzej zaboravljenih umetnosti, M.F.A.M.-

4.dan - 25.04.2010. - nedelja

Ispraćaj predavača i svih učesnika projekta MAKETIME