Eric Owen Moss


Samitaur, Culver City, California


Tajanstveni omotač Samitaura opoziva Mossove prethodne građevine, gde se više oslanjao na rekonstrukciju. Ovde je napravio nešto što je ostalo u bliskoj vezi sa lokacijom
Pošto je podignut iznad površine tla, Samitaur je u vezi sa konceptom kretanja


Samitaur je krcant skulpturalnim detaljima koji izazivaju tradicionalne pretpostavke o prostoru i kretanju

Nepredvidljiv, povremeno poetičan, Eric Owen Moss nazivan je "juvelirom đubreta" od strane Philipa Johnsona, ali je, takođe, mogao biti nazvan i "sanjarom iz Culver City-ja". Retko se tako talentovan arhitekt odlučuje da najveći deo svojih radova koncentriše na malom prostoru datog grada. Njegovi projekti rekonstrukcija i novih konstrukcija u oblasti oko Los Angelesa, gde je filmska industrija imala svoj začetak, direktno su povezani sa imanjima Fredericka Nortona Smitha, koji je uvek zvao Mossa da, od napuštenih ili neiskorišćenih prostora, stvara okruženje koje bi bilo atraktivno za zakupce njegovih stanova. Obzirom na to, značaj i interesovanje za radove Erica Owena Mossa dosegli su daleko van granica Los Angelesa. Sa svojim skulpturalnim pristupom, što se jasno vidi na njegovom najnovijem projektu, Samitauru, Moss će svakako uticati i ohrabriti druge projekte rekonstrukcija i pomoći da se redefiniše uloga arhitekta u komplikovanoj eri ekonomije.

Samitaur, Culver City, California

Godine 1989. Frederic Norton Smith prvi put je govorio Mossu o objektu koji će kasnije postati Samitaur. Smith je imao klijenta koji je zahtevao više prostora, a Moss je predložio da se iskoristi vazdušni prostor kako bi se izgradio blok 100 metara dugačak, iznad postojećeg puta. Regulacijom je visina objekta ograničena na 14.5 m, a propisi za zaštitu od požara nisu dozvoljavali gradnju preko postojećeg objekta. Napokon, 4.5 m visok pasaž morao se obezbediti za prolaz kamiona. Imajući u vidu ova ograničenja, Eric Owen Moss ponovo je uveo inovacije u procesu preobličavanja ili nove namene postojeće radionice ili kancelarijskog prostora u Culver City-ju. Moss upoređuje svoj najskulpturalniji element, "ulazni deo", sa konusom, cilindrom, tikvom ili satom. Planirana druga faza gradnje, nazvana "kuka", ima dozvolu da dosegne visinu od 38 m, a još više poverenja uliva Mossova lična ocena projekta: "Novo menja staro, ali ga ne prlja".