Frank O. Gehry


Osnova građevine odaje da nema jasan geometri-jski izgled, izuzev možda ležeće spirale. Tačnije, više funkcija sklopljene su u celinu čiji stil možemo nazvati Gehry-jev rod


Minden-Ravensberg Electric Company Offices
"Program je ostvaren na mestu u maniru koji odgovara urbanom kontekstu Mindener Strasse koja je ispred građevine"


Malter, staklo, cink i bakar su glavni materijali spoljašnosti
Izložbena hala

Rođen u Torontu, Kanada, 1929. godine, Gehry je imenovan jednim od "najuticajnijih ljudi u Americi" po izdanju Time magazina iz juna 1996. Nije samo uspešno primenjivao forme neviđene u modernoj arhitekturi već i nove materijale konstrukcije. Dosegnuvši do inspiracija kalifornijskih umetnika njegove generacije omogućio je mlađim arhitektima da istražuju nove pravce i ne budu uplašeni od zamišljanja skulpturalnih formi. Negov skorašnji Američki Centar u Parizu susreo se sa mnogim značajnim kritikama, a njegov najveći projekat do danas, Disney Concert Hall u Los Angeles-u, bio je zaustavljen jedno vreme iz zbog budžeta. Sa Nationale-Nederlanden Building (Prag, Češka Republika, 1994-96) ili novom upravnom zgradom elektronske kompanije
Minden-Ravensberg (Bad Oeynhausen, Nemačka,
1991-95), zajedno sa Guggenheim Bilbao muzejom (u izgradnji, Bilbao, španija), čini se da je njegov čist uticaj pomešan više sa evropskim i da je istaknutiji u Sjedinjenim Državama, ponajviše u formi.

Minden-Ravensberg Electric Company Offices

Lociran između Hanovera i Osnabrucka, Bad Oeynhausen je jedan stari banjski grad čija je najspektakularnija građevina upravo ova "opštinska kapija" koja je trebala da obnovi javnu sliku jedne elektronske kompanije. Građevina je površine 4300 m2, vredna 19 miliona DM, sadrži kontrolni centar za regionalnu distribuciju elektronske energije, kancelarijsko krilo, mali konferencijski centar, izložbenu halu sa radnim modelima koji prikazuju upotrebu i očuvanje energije. Ovo su projektovali kalifornijski arhitekti Craig Hodgetts i Ming Fung. Kao što je to često slučaj u Gehry-jevim građevinama, spoljne mase odenute su u rezličite materijale kao malter, staklo, cink i bakar. Proizvodnja energije je glavno obeležje građevine, uključujući mnoštvo foto-voltnih plafona montiranih na krovu koji proizvode 80% sve energije koju proizvodi fabrika. Maksimalno je korišćeno dnevno osvetljenje i prirodna ventilacija, kao i protok toplote koji stvaraju teški betonski zidovi. Inspirisan Frank O. Gehry-jevim Vitra muzejem u Weilu na Rajni, jedan od direktora Minden-Ravensberg kompanije izabrao je ovog arhitektu za izradu projekta za novu zgradu bez ikakve konsultacije sa drugim arhitektima.