James Stewart Polshek


Inventure Place

Kao dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Kolumnija u Njujorku, James Stewart Polshek imao je velikog uticaja na svoju profesiju. Rodio se u Akronu, Ohajo 1930. godine i imao je svoju firmu u Njujorku od 1963. Iako se istakao u praksi, mnogima je teško da ga identifikuju sa bilo kojim specifičnim stilom. Razlog za to može se naći i u opisu njegove firme: "Još od osnivanja 1963. godine, pristup projektovanju firme Polshek and Partners napredovao je u skladu sa verom da je stil nevažan, konfiguracija volumena i masa građevine je izraz njenih površina koje se pojavljuju na nekom posebnom mestu, programu ili u zahtevima klijenta, češće nego od predefinisanog ili visoko personalizovanog projektantskog rečnika. Bazirajući se na veri o važnosti konteksta, firma kreira jedinstvene i moćne arhitektonske forme za odbranu institucionalnog identiteta, poboljšavanje kontekstualnog nesklada i unapređenje osećaja mesta." Odvojeno od Inventure Place-a koji ovde prikazujemo, James Stewart Polshek takođe je skoro dovršio Center for the Arts Theater u Yerba Buena Gardens u San Francisku (1993.), koji se nalazio pored Muzeja moderne umetnosti (Mario Botta).

Inventure Place
Acron, Ohio, 1993-95

Osnovna namena ove građevine je da obezbedi mesto za izlaganje patenata. Interaktivni naučni muzej demonstrira ideje pronalazača. Ukupna površina kompleksa je 6500 kv.m, sa 1950 kv.m ispod površine za "Inventors Workshop", sa svojim vrlo uspešnim i dobro integrisanim izložbama. "Hall of the Inventive Mind", atrijum definisan glavnim lukom, dostiže visinu od preko 30 m i daje osećaj uzdignutog prostora. Sama Inventors Hall of Fame locirana je na spratu iza luka, pristupa joj se liftom ili stepeništem.