Steven Enrlich


Game Show Network,


Odvojeno od donje, pravougaone mase, mali deo originalne zgrade gareže je vidljiv


Uprkos potpunom renoviranju zgrade, nešto od originala je ostali

Steven Enrlich ima neobično mnogo iskustava. Rodio se i školovao na istočnoj obali SAD, danas živi u Kaliforniji, koristi ideje koje je razvio dok je radio u severnoj i zapadnoj Africi i Japanu, da bi stvorio svoj stil koji je određen mešavinom Los Anđeleške tradicije i arhitektonske inovacije. Njegove kuće često su imale dvorišta koja su unosila prirodu u njegovu arhitekturu, stvarajući okruženje koje on vidi kao "čišćenje od vanjskog sveta". Godine 1990. razgranao je svoju delatnost i na veće projekte, 1991. radi Shatto Recreation Center, koji "Newsweek" naziva "elegantnim primerom odbrambene arhitekture". Sony Music Campus (Santa Monica, 1993.) je njegov kompleks od 9.500 m2 koji meša spoljašnji sa unutrašnjim prostorom. Sa dva nova projekta za Sony, Game Show Network i Child Care Center, dao je svoj pečat nadolazećoj obnovi industrijske i skladišne zone Culver City-ja.

Game Show Network
Culver City, California, 1995.

Deo velike obnove ovog mesta koju je kompanija Sony preuzela od MGM-a, transformacija garaže iz 1930-te ostavlja mali deo originalne zgrade netaknut, odvojeno od spoljašnjih kontura. Površine od oko 1.200 m2, građevina sadrži tri glavna elementa. Prvi, "tech-core" je staklom zatvoreni studio u kom se vrši programiranje 24 sata dnevno i u kom je namontirana mreža digitalnih kablova; drugi, takođe studio u kom automatizovane kamere snimaju program; i konačno, sala za konferencije koja je još jedna staklena kutija. Iako je renoviranje ove zgrade bilo važno, arhitekta nije smatrao da treba graditi potpuno novu zgradu. Urbane obnove koja se događala u Culver City-ju zahvaljujući klijentima kao što je Sony je primer šta može biti urađeno u urbanim sredinama čiji su prostori već iskorišćeni. The Game Show Network zgrada je sagrađena odmah do Child Care Center, koju je takođe projektovao Steven Enrlich za Sony Pictures Entertainment (1992-94). On je takođe projektant i Sony Music Entertainment upravne zgrade (Santa Monica, 1991-92), novog kompleksa od tri građevine.