Arturo Ortiz Struck je glavni koordinator na novim arhitektonskim i urbanističkim istraživanjima “Taller Territorial de México”.

Struck je profesor arhitekture na Universidad Iberoamericana (UIA), od 1998. godine, i rukovodilac programa Univerziteta "Mexico City Certificate Program". Takođe, sprovodio je radionicu na Nacionalnom Univerzitetu u Meksiku (UNAM) tokom dve godine (2002-2004), i  aktivan je kao predavač na više različitih univerziteta i foruma u Meksiku, Švajcarskoj, Kini, i SAD. Arturo Ortiz Struck studirao je arhitekturu na Universidad Iberoamericana (UIA), i stekao specijalizaciju u oblasti urbanih istraživanja na autonomne National University of Mexico (UNAM), bio je član Nacionalnog sastava za Art Kreatori, FONCA. U saradnji sa koelgama Tatianom Bilbao, Derek Dellekamp-om i Michel Rojkind-om, 2003. godine osnovao je istraživački centar MXDF.

U poslednjih nekoliko godina učestvovao je u različitim urbanističkim planovima u Mexico City Federalnom Distriktu, kao i u različitim državama u Meksiku. U okviru svoje projektantske prakse, razrađivao je projekte u Meksiku, Kini i SAD.

Arturo Ortiz Struck učestvovao je na različitim izložbama arhitekture i savremene umetnosti u mnogim zemljama kao što su Italija, Nemačka, Meksiko, SAD i Kina.

Uz Rozanu Montiel, dobija podršku iz Holcim Foundation for Sustainable Construction  2007. godine, za istraživanje doktorske disertacije: "Održivi razvoj u siromašnim područjima: Chimalhuacan neformalna i neplanska naselja u kontekstu lokalnog i globalnog diskursa".

Više informacija o publikacijama, projektima, istraživanjima i radovima moguće je pronaći na web stranici
www.tallerterritorial.com i http://www.tallerterritorial.com/downloads/is/0antecedentes.pdf
http://www.tallerterritorial.com/downloads/is/0aintervencion.pdf