Paramoderna arhitektura je otvorila nove mogućnosti koje prevazilaze samo-nametnuta ograničenja modernizma u arhitekturi, i koje su rezultirale od uniformnosti, a koristeći prednosti svojih mogućnosti i učinkovitost u najvećoj meri. Osnivač paramoderne arhitekture je japanski arhitekta Shuhei Endo.

Ograničenja u elementima mogu se smatrati kao jedan od glavnih razloga zašto modernizam u arhitekturi nije stekao bogatstvo u svom karakteru. Zbog toga, Endo je eksperimentirao s ne-kompozicijskim metodama u dve vrste arhitekture. Prvi tip je na temelju ponovnih ispitivanja  temeljnih pretpostavki arhitekture, odnosno potpuno izdvajanje iz spoljašnjosti. Ovaj tip arhitekture koji se sastoji od otvorenog prostora nazvanog ”Halftecture”. U drugim, arhitektonski prostori su stvoreni s jednim elementom, odnosno kontinuiranom trakom od ploča koja obuhvata  krov i zid, a ne sa kompozicionim elementima dobivenim razbijanjem arhitekture u njenim elementima, nazvanog “Rooftecture”. Ovi objekti su konkretni primeri pokušaja ostvarivanja mogućnosti Paramoderne arhitekture. Ovaj koncept je realizovan u malim objekatima kao što su zgrade - parking za bicikle, javni toalet, i  železnička stanica. Ove “Halftecture” nejasne strukture koje obuhvataju prostore, građene su u kontinuitetu, kao jednostavne čelične zgrade. Ovaj tip gradnje ukazuje na mogućnost izgradnje novih arhitektonskih struktura.

Građevinski materijal je industrijski proizvod proizveden primenom talasastih čeličnih folija. Mnogi “Halftecture” dizajni su realizovani od talasastih čeličnih folija. Ove ploče su noseći elementi, te su izdržljivi i mogu se reciklirati zbog svoje pocinkovane površine. ”Halftecture” enterijera i eksterijera je obrnut i unutrašnjost i spoljni prostor su spojeni kontinuiranim trakama od čeličnih ploča, formirajući para-moderne prostore. U nastojanju stvaranja otvorenog prostora u “Halftecture”, Endo je otkrio mogućnost korištenja traka od ploča kao građevnskog materijala. Vremenom, metodom  “Rooftecture”; je realizovana ploča koja obuhvata i krov i zid od kontinuiranih traka. Može se reći da se  “Rooftecture” odnosi na arhitektonski proces u kojem se neprekidno formiraju krov i zid, i koji su identifikovani kao jedini način stvaranja arhitektonskih prostora. Pomoću tih kontinuiranih traka krova/zida  pokušano je stvaranje prostora bez ograničenja, i bez monotonije u tom prostoru. Dalje mogućnosti ove vrste arhitekture se istražuju.

Shuhei Endo, rođen je 1960. godine u Japanu, diplomirao 1986.godine u Kjotu, a 1988. godine osnovan je Shuhei Endo Architect Institut. Od 2004. godine je profesor Salzbulg Summer Academy u Austriji, i trenutno je profesor Graduate School of Kobe University u Japanu.

Nagrade i priznanja:
1993 Međunarodna nagrada za arhitekturu Andrea Palladio, Italija
1998 nagrada Kenneth F. Brown Asia Pacific Culture and Architecture Design, U.S.A
1999 Ex-aequo for the 2nd section of Marble Architectural Awards East Asia, 1.nagrada, Italija
Nagrada za arhitekturu u Kansai, Japan
2000 Treći milenijum međunarodni konkurs za ideju Bijenala u Veneciji, 1.nagrada, Italija
2000 ar+d nagrada, Grand Prix, Engleska
2001 Premio Internazionale di Architettura Francesco Borromini , Italija
2002 8th Public Architecture nagrada, Japan
2003 Kenneth F. Brown Asia Pacific Culture and Architecture Design nagrada, Grand Prix, SAD
Education Minister's Art Encouragement Prize for Freshmans, Japan
2004 Američka nagrada za projektovanje u drvetu, U.S.A
9.internacionalna izložba arhitekture, specijalna nagrada Bijenala u Veneciji, 2004, Italija
2005. Međunarodna nagrada za arhitekturu i projektovanje, 2005, UK
BSC nagrada, Japan
2006 Annual Architectural Design Commendation, Japan
2007 ARCASIA nagrada, Šri Lanka
2008 ARCASIA nagrada, zlatna medalja
2009 Green nagrada za projekat, Čikago

Publikacije, monografije i recenzije:
1999 GG portfolio "Shuhei Endo" / urednik Gustavo Gili,SAD
2002 PARAMODERN / amus arts press
2003 Paramodern Architecture / Electa
Shuhei Endo Paesaggi Aleatori i testo&imagine
2004 SALZTECTURE / Salzburg Summer Academy
2006 GRAVITECTURE / Ichii Shobo
Crematorium /Kodex
Parammodern Manifesto /Kodeks
2006 BEANS DOME Slowtecture M Project / izdavač Kajima Institute

Detaljnije informacije mogu se pronaci na web site-u http://www.paramodern.com/