SAMI RINTALA  

Sami Rintala (rođen 1969) je arhitekta i umetnik, sa velikim brojem referenci nakon završetka studija u Helsinkiju 1999.godine. Arhitektonski biro Casagrande&Rintala osnovao je 1998.godine, u okviru koga je realizovao niz arhitektonskih instalacija širom sveta za samo pet godina, do 2003. Radovi nastali u tom periodu kombinovali su arhitektonsko projektovanje sa kritičkim promišljanjem društva, prirode i pravog zadataka arhitekata, specifičnim načinom korištenja prostora, svetla, materijala i ljudskog tela kao sredstva izražavanja.  
 
Rintala je svoje prvo veće priznanje dobio 1999.godine sa projektom Land(e)scape: Tri napuštene drvene staje, podignute na 10 metara visine poslužile su kao kritički osvrt na proces napuštanja sela. Na Venecijanskom bijenalu 2000.godine, Sami Rintala predstavio je instalaciju – performans od 60 minuta: brod koji je uplovio u Arsenale s vrtom u enterijeru. U prostoru vrta su bile gomile sekundarnih sirovina, koji je zajedno sa starim brodom predstavljao trodimenzionalni kolaž društva otpada, odgovarajući time na temu bijenala "manje estetike, više etike«.  
 
Godine 2008., zajedno sa islandskim arhitektom Dagur Eggertsson-om, Rintala je osnovao novi studio pod imenom Rintala Eggertsson Architects. Sedište biroa je u Oslu, i Južnom Bodo-u, u Severnoj Norveškoj. Značajan deo rada Sami Rintale čine predavanja na nekoliko univeziteta za umetnost i na arhitektonskim fakultetima. Nastava se odvija najčešće u formi radionica gde su učenici često pozvani da učestvuju u oblikovanju ljudskog okruženja u razmeri 1:1. Od 2004.godine Sami Rintala je angažovan kao profesor na NTNU u Trondheim-u, a od 2007. na univerzitetu AHO-u u Oslu.  

Rad Samija Rintale temejli se na narativima i konceptualiznu. Nastala dela su slojevita tumačenja fizičkih i mentalnih procesa, kao i poetičnih resursa web prostora. Mežu najznačajnije projekte i arhitektonske instalacije Sami Rintale ubrajaju se:

- Land(e) scape, Savonlinna, Finska, 1999.

- 1000 belih zastava, Nacionalni park Koli, Finska, 2000.

- Quetzalcoatlus, Bijenale u Havani, Kuba, 2000.

- Echigo-Tsumari trijenale umetnosti, 2003.

- šumska opservatorija, zbirka u muzeju Kirishima na otvorenom, Kyusu, Japan, 2004.

- Kuća element, Anyang, Seul, Južna Koreja, 2006.

- Luoto, dizajn nameštaja za Danese Milano, Salon u Milanu, Italija, 2008.

Pored toga, odazvao se pozivu tima Herzog&Meuron (koji su odabrali stotinu vrhunskih arhitekata iz celog sveta) i učestvovao u velikom projektu „Ordos 100“, realizujući stambenu jedinicu na stubovima izdignutu od nivoa tla.

Među najznačajnija priznanja spadaju prva nagrada na konkursu za urbanističko rešenje naselja u Finskoj, 2000.godine, i nagrada “Lorenzo il Magnifico”na Bijenalu savremene umetnosti u Firenci, 2001. godine.