Mark Simon
Nacionalni pomorski muzej, Northfolk, Virginia 1988-94Svetlo siva boja ističe pomorsku funkciju


Treći sprat od 4600m2 ispunjen je interakti-vnim displejima


Pokretne stepenice 55m dužine od prizemlja do 3. sprata


Osnova koja prikazuje Centar sa pristalim razarače

 

Centerbrook započinje svoje postojanje kao firma Charlesa Moorea u New Havenu. Moor je 1965. godine napustio Berkeley i zauzeo katedru za arhitekturu na Yale-u i poveo Moore Lyndon Turnbull Whitaker sa sobom. Mark Simon, jedan od petorice partnera u Centerbrooku bio je student Charlesa Moorea pre nego što je učlanjen u Charles Moore Associates 1974. godine. Simon je postao partner Moore Grover Harper 1978. godine. Umorni od urbanog okruženja u New Havenu, Mooreova firma je kupila jednu napuštenu fabriku bušilica uz obalu Falls Rivera, u selu Centerbrook, delu grada Essexa, 35 km. od New Havena. Izgradili su mnogobrojne privatne kuće različitih stilova, dalje Hood Museum of Art (Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1985), Williams College Museum of Art (Williamstown, Massachusetts, 1986) i Hemijske laboratorije za Univerzitet u Connecticutu (1997). Firma trenutno radi na Health Sciences Center i Campus Center Univerziteta u Coloradou (Denver, Colorado, 2002)

Nauticus, Nacionalni Pomorski Centar

Gradnja ovog objekta od 11.200 m2 koštala je oko $22,000.000. Ima prostorije za ugošćavanje interaktivnih nauènih izložbi pomorskih nauka, akvarijum, laboratorije za istraživanje, bioskop sa velikim platnom i pomorski muzej Hampton Roads. Po firmi, konstrukcija je odreðena da odgovori velikom broju razlièitih zahteva koji se postavljaju pred pomorske objekte, ukljuèujući tu i nosaèe aviona 21. veka, bez namere da postane literalna reprezentacija bilo kog tipa plovila. Centerbrook je takoðe imao zadatak da rekonstruiše vodeni front kako bi on mogao da prihvati mnogobrojne velike brodove, istraživaèke brodove i jedrenjake koji tu uplovljavaju. Zajedno sa ovim, ukupni troškovi iznosili su $50,000.000.