Mass studies (Masene Studije) su osnovane 2003. od strane Minsuk-a Cho u Seulu, kao centar za istraživanje arhitekture i kritičku analizu u kontekstu masovne proizvodnje, prekomerno naseljenih urbanih sredina, i ostalih pojavnih oblika kulturoloških obrazaca koji definišu savremeno društvo. Usred mnogih elemenata koji definišu prostorne uslove u XXI veku, Mass Studies su, od samog početka, veoma svesne stanja savremenih "masa" u urbanim sredinama. U  fokus aktivnosti kompanije, spada kompleksan gradski prostor zasnovan na suprotnostima: prošlost nasuprot budućnosti, lokalnog nasuprot globalnog, utopija nasuprot stvarnosti, kolektivno nasuprot individualnom, te se Mass Studies usresređuju se na rešavanje složenih problema na više načina, umesto da teže jednoobraznim, jedinstvenim perspektivama. Za svaki arhitektonski projekat, sa velikim rasponima, Mass Studies istražuje pitanja kao što su prostorne strukture/matrice, građevinski materijali/tehnike, a tipološka odstupanja promiču viziju koja omogućava otkrivanje novih društveno-kulturnih potencijala.

Arhitekta Minsuk Cho je rođen u Seulu i diplomirao Arhitektonskom odseku Tehničkog Univerziteta Yonsei University (Seoul, Koreja) kao i na School of Architecture at Columbia University (New York). On je započeo svoju profesionalnu karijeru radeći za Kolatan/MacDonald Studio, i Polshek&Partners u Njujorku, a kasnije se preselio u Holandiju i radio u poznatom studiju Rem Koolhaas-a OMA. Kroz ove poslove, stekao je iskustvo u širokom rasponu od arhitektonskih i urbanih projekata na raznim lokacijama. S poslovnim partnerom Jakov Slade-om, 1998. osniva studio Cho Slade Architecture u Njujorku sa namerom, da se bave različitim projektima kako u SAD-u tako i u Koreji. Godine 2003. vraća se u Koreju, i otvara sopstveni biro, Mass Studies.

Minsuk Čo je izlagao na više izložbi, i njegovi radovi su često pubikovani u međunarodnim časopisima.

Laureat je brojnih nagrada, uključujući prvu nagradu 1994. Shinkenchiku za Međunarodnu stambenu arhitekturu – takmičarski konkurs za dizajn novog stana; i arhitektonsku nagradu League of New York's “Young architect prize" 2000. za njegov rad u okviru Cho Slade Architecture. Pored toga,  dve USA-Progressive Architecture nagrade (Citations) osvojili su za “von Erlach House” 1999. i “Heyri Dalki Theme Park" u 2003.  Na Bijenalu u Veneciji 2004. izlagali su Dalki Theme. Minsuk Cho je nedavno sudelovao na "Open House", putujućoj i izložbi “Nove niti arhitekture u Evropi, i Aziji-Pacifiku 2006-2007'. U njegove najreprezentativnije radove spadaju “Pixel House” i “Dalki theme park”, “Nature Poem”, “Boutique Monako” i “Torque House”. Takođe, dizajnirao je enterijere za projekte “Martine Sitbon shop”, “mue shop” i “Bitforms” Galerija u Seulu. Pored toga, Mass Studies su autori “En Demeulemeester” (koncept radnje), a trenutno, aktuelan je projekat za paviljon Južne Koreje za Ekspo u Šangaju 2010. godine.