ARCHITECTURAL ALCHEMY 

Studio “Architectural Alchemy”, osnovao je arhitekta Bratislav Gaković u Velikoj Britaniji. Bratislav Gaković diplomirao je 1979.godine, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, i svoje bogato profesionalno iskustvo započeo u Beogradu. Desetogodišnje radno iskustvo u Jugoslaviji započeo je kao arhitekta u birou “Invest Inženjering” u periodu od 1981 do 1984., nakon čega prelazi u Centar za prostorno planiranje razvoja - CEP kao vodeći projektant . Izradio je veliki broj urbanističkih planova, GUP-ova, i drugih arhitektonskih projekata za klijente iz cele Jugoslavije. Takođe je bio angažovan na nekoliko velikih projekata za vladu Alžira i Kuvajta. Godine 1989. prelazi u Veliku Britaniju. U periodu između 1989. i 2008. bavio se projektovanjem, bio je na čelu projektnih timova, realizujući veliki broj arhitektonskih projekata sa timovima Austin-Smith: Lord, John S Bonnington Partnership, EGS Design, Downs Variava and Ian Simpson Architects.  
 
Godine 1991. pristupio je NDBS (No Domestic Building Stock) na Open University. Cilj je bio da se podrži vladina politička odluka za smanjenje emisije ugljendioksida, u skladu sa međunarodnim normama. Rad je uključivao istraživanja, obradu podataka, analizu i integraciju informacija sa VOA poslovnim sistemima. Takođe, učestvovao je u kreiranju baze podataka Smallworld GIS koja sadrži geometrijske detalje za područja tih istraživanja. Bratislav Gaković sproveo je niz teorijskih istraživanja koristeći novoformirane baze podataka. U saradnji sa drugim članovima tima, kao i samostalno, objavio je veći broj naučnih radova u oblasti ekologije, životne sredine, planiranja i urbanog dizajna. Bratislav Gaković učestvovao je na 36 arhitektonskih i urbanističkih konkursa, i osvojio 17 nagrada. Poslednji među njima je međunarodni konkurs Hobart Waterfront na kome je 2007.godine osvojio priznanje.  
 
Hronološki, kao najreprezentativniji projekti, izdvajaju se: 
 
2007-2008, Westbridge No1 Tower: Višefunkcionalna kula, spratnosti 40 etaža, koja je ujedno i prostorni reper u gradu Lajčester. Projektovani su luksuzni apartmani i hotel sa pet zvezdica u centralnoj zoni grada, na obali reke, za Westbridge Living. Pored kafea i restorana, hotel sadrži kongresni centar i dom zdravlja. Projekat je odobren za gradnju u decembru 2006.godine. Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
2006-2008, Parkway Gate: Kompleks za smeštaj studenata, u centralnom delu Mančestera, sa komercijalnim sadržajima u prizemnim etažama, kao i prostorijama za administraciju, i komunikacije. Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
2007, Hobart Riva: međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje. Projekat je nagrađen priznanjem žirija.  
 
2006-2008, Westbridge No1: Stambena zgrada u Lajčesteru, kombinovanog karaktera. Čine je dve kule, povezane sa horizontalnim aneksom. Ukupno 312 stambenih jedinica opslužuju komercijalni sadržaji i rekreativni centar u prizemlju. Garažno parkiranje smešteno je na šest podzemnih etaža. Lokacija je u centru grada, u blizini obale reke. Projekat je odobren za izgradnju u junu 2006. godine, glavni izvođač radova imenovan je u maju 2008.godine. Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
2008, Jewel: Na površini od 6000m2 poslovne zgrade, smeštena je u istorijskoj četvrti Piccadilly Basin, u Mančesteru. Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
2005-2006, Greenberg Tower: Projekat čini kula spratnosti 25 etaža, zastakljene fasade, sa 190 apartmana, i sa tržnim centrom na dve etaže pod arkadnim svodovima, smeštena je u Liverpulu. Ukupno 144 parking mesta raspoređena su na dva nivoa podzemnih garaža. Zajedno sa Downs Variava-om, Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
2004-2005, razvojni projekat ulice Blundell : Predmet projekta je prostor kombinovane namene i multifunkcionalnih sadržaja. Projektom je predviđeno 850 apartmana, preko 4.000m2 poslovnih i rekreativnih površina, 1.100 parking mesta u podzemnim garažama itd. Zajedno sa Downs Variava-om, Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
2003-2006, L1-Hurst ulica: Predmet projekta je prostor kombinovane namene, koji sadrži 340 apartmana, 2000m2 poslovnog prostora, i 400 parking mesta u podzemnim garažama. Zajedno sa Downs Variava-om, Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
2002-2003, Sugden Sportski centar Faza 2: Novoprojektovana sportska dvorana sa pratećim sadržajima, za MMU i Manchester University. Zajedno sa Downs Variava-om, Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
2002, Dantzic Ulica: Predmet projekta je stambeno poslovni objekat, u Mančesteru. Projekat je odobren u septembru 2002.godine. Zajedno sa Downs Variava-om, Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
2001, Gateway Kuća: Projektom je predviđeno proširenje u zoni prizemlja, u Mančesteru. Zajedno sa Downs Variava-om, Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
2001, Igre Commonwealtha Info centar, za potebe igara Commonwealtha 2002. godine. Zajedno sa Downs Variava-om, Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
2000, Didsbury biblioteka: Dogradnja i adaptacija univerzitetske knjižare u okviru kampusa na Manchester Metropolitan University. Zajedno sa Downs Variava-om, Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.  
 
1999, Zgrada državne revizije: Novoprojektovana zgrada sedišta Ministarstva u Kuvajtu. Zajedno sa JS Bonnington-om, Bratislav Gaković je učestvovao u svojstvu projektanta.  
 
1998, Nortel New Southgate Campus: Glavni projekat za Nortel-ovu istorijsku “Enigma” lokaciju u severnom delu Londona. Zajedno sa JS Bonnington-om, Bratislav Gaković je učestvovao u svojstvu projektanta.  
 
1998, Central Park Apartmani: Pozvani konkurs za smernice stambene izgradnje u Dubaiju, na lokaciji uz novoprojektovani Emirates Towers, Svetski trgovinski centar, i hotel Hilton za Emaar Properties. Zajedno sa JS Bonnington-om, Bratislav Gaković je učestvovao u svojstvu projektanta.  
 
1997-1999, Manchester Piccadilly stanica: Predmet projekta je nova nadstrešnica, i opremanje prostora. Bratislav Gaković bio je rukovodilac tima na izradi ovog projekta.