Integrisani i objektno orijentisani 3D-CAD postaje glavni alat za arhitektonsko projektovanje i izradu dokumentacije. Tradicionalni crtački programi bazirani na 2D grafici polako posustaju pod najezdom 3D orijentisanih programa koji omogućavaju arhitektima i dizajnerima da više stvaraju a manje crtaju, više grade, a manje skiciraju. Graphisoft razvija rešenja koja se zasnivaju na filozofiji simulacije već više od dve decenije.
Već su stotine i hiljade zgrada projektovane i izgrađene u skladu sa Graphisoftovim Virtual Building konceptom. On omogućuje automatsku izradu dokumentacije, brzu vizuelizaciju i mogućnost timskog rada.
Dok radite u ArchiCAD-u, automatski kreirate simulaciju realne građevine - Virtuelnu Građevinu. Umesto da crtate linije, elipse i lukove, vi podižete zidove, dodajete prozore i vrata, polažete ploče, gradite stepenice i konstruišete krovove. Dok gradite elemente u osnovi, ArchiCAD kreira centralnu bazu podataka koja prilagođava 3D model osnovama i presecima, zadatim materijalima i dimenzijama. To znači da sve podatke koji su vam potrebni za vas projekat možete dobiti iz Virtuelne Građevine i napraviti izmene kad god je to potrebno bez ponovnog kreiranja delova koji ne odgovaraju.
Pošto sve informacije o zgradi dolaze iz jedne baze podataka (fajla s kojim radite), model građevine ostaje integrisan i ažuran dok radite. Promene napravljene u jednom pogledu su automatski izvršene i u svim drugim pogledima uključujući osnove, preseke, izglede, 3D modele i količine materijala.
Vaši klijenti će biti u mogućnosti da vide ne samo nacrte vašeg projekta, već će steći utisak da šetaju prostorom, videće kako sunčeva svetlost deluje na prostorije u građevini zavisno od doba dana. Konsultanti mogu dobiti podatke o građevini u elektronskom obliku bez obzira na kojoj CAD platformi oni rade. Pošto izvrše potrebne izmene vi možete nastaviti dalji rad bez gubitka podataka o Virtuelnoj Građevini u tom procesu. Iscrpni predmer i predračun potrebnih materijala dostupan je izvođaču radova i dobavljačima materijala. Crteži, zavisno od odabrane razmere, mogu biti sa većim ili manjim brojem detalja. Izvođači mogu da planiraju faze građenja, prave vremenski bazirane animacije i dokumentaciju za svaku fazu gradnje ili rušenja. Projektanti mogu koristiti fotorealnisticne renderovane slike za svoje brošure.
Najvažnije je to da se svi ovi dokumenti kreiraju dok projektujete i ostaju uvek ažurni.

Novosti iz verzije 7.0

Nova alatka ArchiCAD-a 7.0 je ProjectXchange koja omogućava arhitektima da efikasno kontrolišu i upravljaju izmenama na Virtuelnoj Građevini.
Project Publisher jednim klikom pravi klasične setove crteža osnova, 3D prikaza itd.
Project Reviewer je besplatni Java-bazirani viewer. Omogućava da otvorite i pregledate DWF i druge fajlove direktno iz browsera.
Konstrukcije krovova rešavaće TrussMaker, a AlignView moći će da uradi restituciju (odredi položaj kamere) sa postojećih fotografija. WallWizard obećava veću fleksibilnost prilikom izrade zidova.
Novi Library Manager omogućiće usavršenu i jednostavniju kontrolu nad bibliotekama objekata. Drag'n'Drop GDL objekata sada je moguć čak i iz web browsera. Favorites paleta ubrzaće vaš rad omogućivši da u njoj sačuvate često korišćena podešavanja i selekcije objekata. Verzija 7.0 ima i Template Manager koji će sadržati mnoštvo šablona za početak rada na novom projektu.

Distributer prikazanog softvera
hiCAD 
http://www.hicad.co.yu/