ARCHline radni ekran


Parametri zida


Render

ARCHline.XP 2008 je CAD alat čiji je razvoj počeo 1991. godine kao odgovor na potrebu postojanja programa namenjenih rekonstrukciji postojećih zgrada. Vremenom, ARCHline je prerastao u kompletan CAD/BIM alat namenjen izradi projekatne dokumentacije - od izrade idejnih rešenja, modeliranja konstrukcija, fotorealistične vizuelizacije, izrade urbanističkih planova, preko elaborata rekonstrukcija i fotogrametrije do izrade predmera i predračuna.

Praktično, ARCHline predstavlja projektantski alat za svakodnevnu upotrebu, koji podržava uvoz crteža u DWG formatu, 3DS objekata i SketchUp modela i izvoz u AutoCAD, 3D Studio, ARCHline.XP Render Studio, Cinema4D, ArtLantis, LightScape.

Korisnički interfejs je standardan za ovu vrstu programa: radna površina oko koje su raspoređene trake sa alatkama. Za razliku od npr. ArchiCAD-a, koji je najrasprostranjeniji na našem tržištu, ARCHline.XP poseduje komandnu liniju i većinu komandi možete uneti preko tastature. Time se stiče utisak da radite u nekoj kombinaciji ArchiCAD-a i AutoCAD-a: svi BIM alati su tu, poput zidova, tavanica, stepeništa i krovne konstrukcije, ali i AutoCAD alate kao što su linija, polilinija, poligoni, kružnica,... Ono što je interesantno je i to da su ikone AutoCAD alata skoro identične, kao i prečice za tastaturu: linija je L, polilinija PL, zid WA,...

Rad u ARCHline.XP-u

Projekat u ARCHline.XP-u ima hijerarhijsku organizaciju. Osnovna jedinica je zgrada, Zgrada se sastoji od spratova, a spratovi predstavljaju skup elemata - greda, stubova, ploča, zidova... Svaki od tih elemenata poseduje podešavanja načina iscrtavanja, debljina i tipova linija, šrafura u preseku, mogućnost dodele željenom lejeru, kao i davanje cene po jediničnoj meri elementa.

ArchLine.XP nudi više načina dizajniranja stepeništa: predefinisana parametarska stepeništa, zavojita stepeništa, stepeništa sa podestima, kao i specijalna stepeništa definisana "stepenik po stepenik".

Konstruisanje krova i krovne konstrukcije je automatizovano uz mogućnost poptune kontrole parametara. Osnovu krova je moguće rešiti u potpunosti automatski definisanjem obimnih linija krova ili je moguće u poptunosti slobodno rešavanje krova definisanjem nagiba i smera ili čak i oblika preseka pojedinačnih krovnih ravni.

Kao i svaki moderan BIM alat, ARCHline.XP je u mogućnosti da automatski generiše preseke kroz objekta.

Što se tiče kotiranja, ARCHline.XP omogućava pojedinačno unošenje kota, lančano i inteligentno/automatsko kotiranje.

Vizuelizacija

ARCHline.XP koristi LightWorks Rendering Engine, kreiran od strane LightWork Design-a, što omogućava vizuelizaciju visokog kvaliteta. Unošenjem objekata iz biblioteke koja dolazi sa ARCHline.XP-om ili objekata koje sam korisnik napravi, postavljanjem izvora svetlosti i zadavanjem tekstura objektima, moguće je dobiti fotorealistične slike. Pored statičnih slika, moguće je napraviti i VR prezentacije.
Renderovan model je moguće postaviti u željeni ambijent, bilo da korisnik sam generiše zemljište i okolinu, bilo da se koristi fotografija terena na kojem će se graditi objekat.

Kalibracija i fotogrametrija

Kalibracija i vektorizacija predstavljaju još dva dodatna alata koji olakšavaju svakodnevni rad. Pomoću kalibracije je moguće na lak način skeniran situacioni plan postaviti na radnu površinu u željenoj razmeri. Nad pripremljenom situacionom planu je moguće primeniti vektorizaciju, tokom koje program pronalazi obrise na slici i preko njih iscrtava linije

ARCHline.XP poseduje i mogućnost fotogrametrije, pomoću koje je moguće fotografiju postojećeg objekta, koja je perspektivan prikaz svedete u frontalnu sliku sa stvarnim dimenzijama.

Zaključak

CadLine ARCHline.XP 2008 je moćan alat, koji ima mnogo toga da ponudi svojim korisnicima. Uz svaku kupljenu licencu korisnik dobija obimno uputstvo za korišćenje programa, četvoročasovni početni kurs na hrvatskom jeziku, a do kraja leta bi trebalo da se pojavi i lokalizovana verzija ARCHline.XP-a, što ovaj program uz konkurentnu cenu čini idealan alat svakog projektanta.