Primeri renderinga u Artlantis Render-u 4


www.artlantis.com

Opremljen sa izuzetno jednostavnim i intuitivnim interfejsom, pojačan najnaprednijim tehnologijama, Art*lantis je rešenje za rendering za hiljade ArchiCAD korisnika širom sveta. Njegova efikasnost i orjentisanost ka udobnosti korisnika, zajedno sa solidnim tehnološkim performansama, garantuju zadivljujući kvalitet njegovih renderovanih slika. I sa njegovim najnovijim rendering engine-om, koji koristi Martâ„¢ tehnologiju, Art*lantis4 za ArchiCAD dostiže vrhunske brzine u radu.
Art*lantis4 za ArchiCAD omogućava korisnicima da interaktivno odabiraju materijale završne obrade zidova, da ih dodeljuju bilo kom obliku u 3D prostoru, i da brzo kreiraju visoko-kvalitetne renderinge, virtual reality scene i animirane scene. On ima mogućnost uvoza ArchiCAD fajlova kao i svih ostalih standardnih CAD formata uključujući tu i DXF, DWG, QuickDraw 3D, 3D Studio, ElectricImage, VRML i RIB.
Značajno unapređenje, koje je dodalo novu funkcionalnost i koje optimizira sve postojeće Art*lantis-ove funkcije, i koje obećava da je druga revolucija upotrebe 3D-a u projektovanju već tu. Art*lantis4 za ArchiCAD je bezbolno integrisan sa ArchiCAD-om, pružajući optimalno rešenje za profesionalne rendering zadatke.
Art*lantis4 za ArchiCAD je dostupan na obe platforme Windows i Macintosh operativnih sistema.
Sa Art*lantis-om, dobijate sledeće profesionalne rendering funkcije i više:

- Globalno osvetljenje
- Real-Time Previewing; (Praćenje promena na 3D modelu u realnom vremenu)
- Ray-Tracing
- Animacija
- Proceduralni materijali; (Sofisticirani interaktivni materijali)
- Batch Rendering
- 2D & 3D Background Images; (2D i 3D pozadinske slike)
- Refrakcije & Refleksije
- Heliodon osvetljenje; (Simulacija sunčevog osvetljenja sa podešavanjem geografske pozicije)
- Meke Senke
- Ambiance Efekti
- Virtual Reality Panorame
- Depth of Field
- Uvozi fajlove DXF, DWG, QuickDraw 3D, 3D Studio, ElectricImage, VRML i RIB.

Nove funkcije u Art*lantisu 4 za ArchiCAD:

Globalno Osvetljenje
Sa jedinstvenim modelom osvetljenja koji u sebi integriše višestruke efekte odbijenog osvetljenja sa objekata u okruženju, svaki element 3D scene prilagođava svoju boju i osvetljenost. Rezultat je zadivljujući realizam.
Meke Senke
Sa Art*lantis-om 4 za ArchiCAD, moguće je umekšati globalnu atmosferu 3D scene ili animacija. Kompletna kontrola zamućenja senki je omogućena pomoću jednostavnog manevrisanja kursorom. Nova funkcija je jednostavna, laka za korišćenje i zapanjujuće efikasnosti.
Depth of Field
Baš kao što se i fotografi fokusiraju na izabrani cilj, Art*lantis-ov korisnik može da manipuliše dubinom polja scene. Bilo da je fokus na nekom objektu, pravcu ili u beskonačnosti, moguće je za svaku kameru pojedinačno podesiti intenzitet zamućenja za ostatak scene. Kao dodatak VR panoramama, koje su dovedene do savršenstva u v3.0, VR objekti se takođe mogu prezentovati, i tako do maksimuma iskoristiti QuickTimeTM tehnologija.
QuickTime VR Objekti
Jednostavno kreirajte i modifikujte "vizuelnu sferu" (globalnu ili parcijalnu), i Art*lantis ce sračunati fajl VR objekta u rekordnom vremenu. Odabrani objekat se vizualizira pod pre-definisanom uglu gledanja, i čak distribuiran via Internet.
I Do 7 Puta Brže
Koristeći Meta CS' Martâ„¢ tehnologiju, novi Art*lantis rendering engine dostiže brzine proračuna koje su i do sedam puta veće od onih koje je dostizao Art*lantis 3.5 (na ekvivalentnom kompjuteru). Kompleksnost i sofisticiranost fajla ne predstavlja nikakav problem za Art*lantis4.
Pouzdana Memorija
Dinamički menadžment virtualne memorije u novoj verziji je značajno unapređen na obe platforne, Mac i Windows. Problemi sa memorijom, swap-ovi na hard disku i stranputice oko ručnog pre-podešavanja memorijske alokacije su prošlost!
Promenljivi Kursor
Art*lantis nudi promenljivi kursor koji omogućava korisniku da manipuliše intenzitetom osvetljenja sa željenom preciznošću, bez obzira koliki potreban nivo finog podešavanja.
Preview Tekstura
Radi olakšavanja procesa odabiranja, Art*lantis omogućuje da pogledate teksture kao preview, pre nego što ih ubacite u scenu.
Autonomni Heliodon
Da bi se kompletirali alati za kontrolu konvencionalnih izvora osvetljenja, i unpredili i jednostavnost i jasnoća, Art*lantis4 za ArchiCAD-ov novi interfejs omogućava da kontrolišete "Heliodon" osvetljenje (kalkulacija senki i studija sunčevog osvetljenja) autonomno.
Pouzdano Referenciranje
Nova komanda pod imenom "open with reference" omogućava da komunikacija i navigacija izmedu različitih programa (CAD i Art*lantis) bude uvek pouzdana, jednostavna, kompletna i oslobođena rizika od gubitka podataka. Takođe se štedi značajno i vreme uz povečanu sigurnost.
Optimizovani Previewing
Povećani preview prozor (640x480 piksela) daje prednosti visoke preciznosti, i fleksibilnog editovanja 3D scene i animacije.
Manipulacija materijalima
"Import Material" komanda omogućava da pozovete ili ponovo iskoristite materijale, uključujući materijale i kombinacije materijala iz svih prethodnih Art*lantis fajlova.

Distributer prikazanog softvera
hiCAD
www.hiCAD.co.yu