U prodaji je novo izdanje Bricscad V9, koje je gotovo potpuno oslobođeno zastarelog IntelliCAD koda. Program je brži i stabilniji nego ikada ranije, a u odnosu na ostale alternativne CAD programe, pogotovo one u potpunosti zasnovane na IntelliCAD jezgru, nudi neprevaziđenu kompatibilnost sa AutoCAD -om. Bricscad može da cita i piše sve DWG crte e od izdanja 2.5 do 2009.

Već godinu dana Bricscad koristi Diesel u menijima, a izdanje V9 omogucava proširivanje programa pomoću ObjectArx interfejsa. Aplikacije pisane za AutoCAD je dovoljno ponovo kompajlirati uz upotrebu naših zaglavlja da bi mogle da rade na Briscad osnovi.

Rad sa blokovima i referencama je znatno unapređen i omogućava njihovo uređivanje na mestu gde su umetnuti, kote su asocijativne i potpuno iste kao u matičnoj DWG aplikaciji, a na  razvojni tim sprema poklon-dodatak sa korisnim novim naredbama za sve kupce iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine!

www.cad.rs