Izgled providnih paleta i dialog box-ova


Broadway Malyan


Löwe Center u Brixen-u, Italy


Rose-Hulman Institute of Technology


Cincinnati Reds Ballpark projekat u Cincinnati-ju


The Iowa Child Project u Coralville-u


The National Aquarium Baltimore, Maryland

AutoCAD 2004 podržava novi unapređeni DWG format zapisa za koji Autodesk kaže da povećava brzinu otvaranja crteža za 30% i za 60% ako su crteži smešteni na mrežnom drajvu.

Nova tool paleta pomaže pri organizovanju blokova i šrafura. Palete sada sadrže neke nove sposobnosti koje takođe imaju i dialog box-ovi Design Center i Properties. Možete ih podesiti da se automatski minimiziraju dok ne pređete kursorom preko njihove naslovne linije. Možete im podesiti i providnost tako da vidite (ne i editujete) crtež koji je ispod njih.

Mtext (Multiline text) editor sada radi skoro kao pravi tekst editor, sa tabulatorima, tekst stilovima itd. Višestruki Redo je omogućen. AutoCAD 2004 podržava true color kao i standarde trećih strana poput Pantone. Bezbednost crteža je povećana sa zaštitom šifrom i podrškom za digitalni potpis.

Xref poboljšanja ogledaju se u mogućnošću editovanja snimljenih putanja selektovanih xref-ova, kao i obaveštavanje o promeni xref-ova na vašem crtežu.

Novi DWG format podržava više listova (sheets) na jednom crtežu. DWF format je kompresovana slika crteža koja se ne može editovati i namenjena je razmeni putem Interneta. Sada možete pridodati i šifre DWF dokumentima. Besplatni Autodesk Express viewer koji je deo paketa donosi mnogo robusnije opcije za štampanje. Autodesk-ovi Express Tools takođe idu uz Release 2004 tako da nećete morati da ih sami dodajete.

Architectural Desktop

Architectural Desktop sada udružuje vizuelizacijske alate u formi kako to čini VIZ Render. Novi Content Browser centralizuje informacije kao kataloge, tool palete, blokove i multiview blokove tako da svi članovi projektantskog tima mogu pristupiti tekućim alatima. Drawing management alati obezbeđuju da svi članovi tima pristupaju najnovijoj verziji tekućeg dokumenta. Sada možete direktno manipulisati arhitektonskim objektima bez potrebe da idete kroz dialog box. Nova funkcija naboravanja konvertuje polilinije sa različitim elevacijama u element slobodne forme koji predstavlja teren.

Style Manager vam sada omogućava grupisanje stilova objekata po funkcionalnosti. Arhitektonski objekti poput zidova, vrata, prozora, stepeništa i otvora sadrže dodatni grafički detalj. Sada možete grupisati vrata i prozore da bi stvorili izlog. Možete direktno editovati preseke. AEC dimenzije sada rade preko xref-ova.

AutoCAD LT 2004 sadrži Shape Manager koji vam omogućava da gledate i štampate 3D solid modele kreirane u AutoCAD i Mechanical Desktop. Možete otvoriti dokumente zaštićene šifrom u AutoCAD-u 2004 ali ih ne možete editovati. Program sada podržava Windows XP (Home i Professional), kao i Tablet PC.