Početkom 2009. godine CADline je izdao novu verziju svog CAAD alata - ARCHline.XP 2009 koja je donela niz unapređenja u odnosu na verziju 2008 poput Walk i Fly mogućnosti, nove markere za elemente, integrisan modul za uvoz objekata iz Google 3D Warehouse biblioteke, postavljanje zavesa proizvoljnog oblika, analizu senki, DirectX podršku itd.

Krajem juna je objavljena nova revizija verzije 2009 - ARCHline.XP-a 2009 R2. Ova revizija je prvenstveno fokusirana na ispravke uočenih grešaka, ali i na dodavanje nekoliko novih mogućnosti i unapređenja postojećih alata prema željama korisnika:

Unapređen LightWorks Rendering Engine

U verziju R2 je ugrađen novi LightWorks 8.0 Rendering Engine koji sadrži Ray-tracing, Radiosity i Global Illumination tehnologije. Ovim je omogućeno kreiranje fotorealističnih scena sa visokim nivoom realnosti.

Neke od novih mogućnosti su:

  • podrška za multi-threading, tako da se pri renderingu koristi više procesora

  • realistično Sunce - definisanje položaja Sunca u odnosu na geografski položaj modela

  • Radiosity i Global Illumination omogućavaju realnu simulaciju direktnog i inderektnog osvetljenja objekata, kao i difuziju svetla

  • Bump Mapping - dodaje više realizma slikama pomoću reljefnog mapiranja tekstura

  • Radiosity predlošci za lakše definisanje tipova i načina osvetljenja enterijera i eksterijera.

Štampanje modela direktno iz 3D prozora
ARCHline.XP 2009 R2 donosi unapređenje kvaliteta štampe 3D modela direktno iz 3D prozora.

Izmene pojedinačnih slojeva u višeslojnim zidovima i pločama
Ova novina omogućava laku izmenu slojeva zidova i ploča.

Kombinovanje 2D prozora sa 3D modelom
Pomoću ove mogućnosti korisnik može prikazati 2D osnove u kombinaciji sa 3D modelom - svi delovi osnove (linije, poligoni, lukovi, šrafure i kote) ostaju vidljivi zajedno sa 3D modelom. Na ovaj način je moguće na lakši način vizuelizovati uvezene crteže (DXF ili DWG) zajedno sa novokreiranim modelom koji sadrži zidove, prozore, vrata, stubove itd.

Unapređeno kreiranje preseka
  • Unapređen je modul za kreiranje preseka koji sadrži još dva tipa preseka:

  • Parcijalni preseci - moguće je definisanje oblasti koja će biti "presečena", a koja neće

  • Preseci bez dubine - moguće je kreirati presek na kojem će biti prikazani samo deo modela koje je presečen, dok će ostatak preseka biti nevidljiv.

Eksterne reference

Dodata je nova komanda Move XREF koja omogućava lako upravljanje spoljašnjim referencama, bez obzira na to koliko korisnika radi na projektu.

Kotiranje i grupisanje lejera

Unapređen je menadžer stilova kotiranja - glavni stil kotiranja je sada podeljen na više podsetova u zavisnosti od tipa kote. Ovo omogućava korisnicima da definišu različite tipove kotiranja za prozore, vrata, dužine, uglove, visinske kote, itd.

Menadžer lejera je unapređen tako da je moguće kreirati grupe lejera, čime je pojednostavljeno upravljanje vidljivim delovima crteža.

Unapređen DWG konvertor

Unapređen je DWG konvertor, tako da je pri izvozu u DXF/DWG je moguće redefinisati boje lejera.

Unapređen modul za postavljanje pločica

Unapređen je interfejs modula za kreiranje i postavljanje pločica. Mustra pločica može sadržati više različitih oblika, tekstura i profila pločica. Takođe, od verzije R2 je moguće popločavati tlo, kao i lakše postavljati pločice po rampama, pešačkim zonama, itd.

Unapređen Room-book modul

Unapređen je Room-book modul, tako da se proračunate zapremine prostorija se prikazuju i u 3D modelu, čime je olakšana kontrola zašremine prostorija.

Više o programu ARCHline.XP 2009 R2 možete videti preko linka: www.limis.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=141, a probnu verziju možete preuzeti sa sajta proizvođača: www.archlinexp.com.