Prva nagrada


Druga nagrada


Treća nagrada


Studentska nagrada

Graphisoftovo osmo Internacionalno takmičenje na temu dizajna virtuelne građevine završeno je proglašenjem pobednika u prostorijama Graphisoft headquarters u Budimpešti od 6-8 decembra 2001. U žiriju su bili Jerry Laiserin, FAIA, Architectural Record (SAD, predsednik); Jean-Pierre Cousin, Architecture d'Aujourd'hui (Francuska); Catherine Slessor, The Architectural Review (Velika Britanija); Christian Schittich, Detail (Nemačka), and Mihály Vargha, architectural Online Magazine Építészfórum (Mađarska).

Koristeći ArchiCAD kao dizajnerski alat i virtualnu realnost kao alat vizuelizacije, učesnici su se takmičili u stvaranju virtuelne arhitekture na neku od zadatih tema. Pobednici 2001 Graphisoft Prize, otvorenog i za studente i za profesionalce, proglašeni su na ceremoniji zatvaranja posle trodnevnog ocenjivanja radova.

 

Prva nagrada dodeljena je timu Hartmut Liebster and Bergit Hillner of HTWK Lajpcig, Nemačka za "The Library from Jorge Luis Borges' short story the Library of Babel"

"The Library from Jorge Luis Borges' short story the Library of Babel" Svemir (koga neki nazivaju Bibliotekom) sačinjen je od neodređenog, ali konačnog broja heksagonalnih (šestougaonih) galerija, sa velikim ventilacionim otvorom u sredini, okruženim niskom ogradom. Sa svakog šestougla, gornji i donji spratovi su vidljivi. Raspored galerija je stalan...

 

Druga nagrada dodeljena je za istu temu Andrei Radu sa Gh. Asachi Technical University, Rumanija

"The Library from Jorge Luis Borges' short story the Library of Babel"

 

 

Treća nagrada dodeljena je timu Susanne Oeltjen, Wong Hong Chun i Lee Swee Wei sa University of Tasmania, Australija za temu "The Gion Quarter in Arthur Golden's novel The Memoirs of a Geisha"

"The Gion Quarter in Arthur Golden's novel The Memoirs of a Geisha"
Sayurijeva priča počinje u siromašnom ribarskom selu 1929. godine, kada kao osmogodišnjakinja neobično plavo-sivih očiju odvedena iz rodnog sela i prodata kao rob za poznatu geisha kuću. Njenim očima gledamo srce Giona, geisha oblast Kyota, sa divnim lokalima i pozorištima, drvoredima, okićenim hramovima i umetničkim ulicama...

 

 

Dobitnik studentske nagrade na 2001 Graphisoft Prize je Bálint Kádár sa Technical University of Budapest, Mađarska za Virtualnu Rekonstrukciju Holy Land Church od Farkasa Molnára.

"Moj projekat je fokusiran na prezentovanju novije građevine koji posmatraču omogućava da na čist i upečatljiv način sagleda kako ova crkva izgleda, šta je bio koncept arhitekte, koji efekat treba da postignu njeni prostori."