Slika 1


Slika 2


Slika 3


Slika 4


Slika 5


Slika 6


Slika 7


Slika 8


Slika 9


Slika 10


Slika 11


Slika 12
Slika 13

Slika 14


Slika 15


Slika 16


Slika 17


Slika 18


Slika 19

Stona lampa (1. deo)

Za sve nas koji volimo ArchiCAD, a željni smo da prežvaćemo debelu Bibliju tog programa, naročito poglavlje GDL-a, pripremio sam tutorial za izradu više kompleksnijih elemenata.
Pošto sam već davno ustanovio da ArchiCAD ima granice samo u našoj mašti, radim kompleksnije projekte za koje u suštini ovaj program nije stvoren i postižem rezultate koji u potpunosti zadovoljavaju investitore. A za veću slavu među 3D artistima, bez dodatnih programskih alata ponestane mi strpljenja.

Za ilustraciju izrade takvog kompleksnog elementa predstaviću izradu stole lampe <slika1>, koja će služiti kao element u ArchiCAD biblioteci i koju ćete moći sa malo truda naknadno modificirati.

Radim u ArchiCAD-u 6.5

Za polazište uzmimo nultu tačku kordinatnog sistema i nacrtajmo dva kruga (Arc Tool) sa poluprečnikom 4.2 i 3.2 cm i kroz istu tačku crtu preseka (Section/Elevation Tool) <slika 2>. Presek služi za brže promene vertikalnih pozicija osnovnih elemenata i uopšte lakše i brže modeliranje.
U biblioteci objekata (Object Tool) izaberimo element: ArchiCAD Library / Object Library / Basic Library / Structure / Primitives / Dome Segments Part 65 i dodajmo mu sledeće opšte parametre i parametre No of segments <slika 3>.
Zatim, parametre Accessories <slika 4> i na kraju još materijal - Asphalt <slika 5>. Budimo spremni da u kartici Model Attributes aktiviramo Use Object's Materials!
Tako smo dobili gornju polovinu štita sijalice odnosno senčila lampe <slika 6>.
Verovatno nije potrebno posebno naglašavati, da elemente pozicioniramo u tlocrt centralno u kordinatni sistem.
Za donju polovinu je postupak veoma sličan samo, da u No of segments za No of vert. segments to show upišemo parametar 3, i u Accessories / Orientation parameter down i visinu -10cm. Tako smo izradili senčnik lampe <slika 7>.
Ona dva kruga koja smo nacrtali u početku poslužiće nam za izradu obruča odnosno zaključka senčila na donjem rubu.
Upotrebimo alat ploča (Slab Tool) i definišimo debeljinu 0.5 cm i visinu -2.8 cm. Kao materijal uzmemo Chrome. Upotrebimo alat Magic Wand ("dirka" Space) i klik na spoljnji krug. Označimo ploču (Shift i klik) te još jednom sa Magic Wand alatom klik na unutrašnji krug. Tako smo dobili kolut koji predstavlja obrubu senčila <slika 8>.
Sve vreme pomažemo se presekom, da uhvatimo pravilne visine ako je potrebno.
Treba nam još ručica za pomeranje senčila (pošto je kućište vruće) koju modeliramo iz objekta u biblioteci po imenu Column Round 65 i dodamo mu sledeće parametre: <slika 9>-
A držač sa sledecim parametrima: <slika 10>.
Budimo pažljivi na materiajle (Crome in Zinc), visine možemo korigovati u preseku. Ručicu pozicioniramo na desni rub senčila.
Dodamo još "halogensku lampu" sa alatom Lamp Tool (Recessed Spot 65) kojoj upišemo sledeće parametre: <slika 11> i <slika 12>, kao materijal uzmemo Chrome.
Sve zajedno u preseku moralo bi izgledati ovako: <slika 13>.

Sa tim korakom završili smo sa modeliranjem senčila. Snimićemo ga kao elemenat biblioteke i to tako da podesimo pogled: Image / 3D Projection Settings… / Parallel Projection Settings <slika 14> i potom Save as / Kuciste_01 u formatu (*.gsm) u fajl biblioteke, čije ime ćemo, naravno, zapamtiti.
Verovatno ste zapazili, da smo snimili senčilo u horizontalnoj poziciji, jer ćemo stalak za lampu isto tako modelirati u toj (znači horizontalnoj) poziciji.

Sad u drugom Layer-ju (predpostavljam da vam je rad sa lejerima poznat) postavimo to ležeću senčilo, zarotiramo ga za 10 stepeni CW (kontra satu) i linijski docrtamo približni oblik stalka lampe: <slika 15>.

Stalak ćemo napraviti iz elemenata biblioteke sa imenom Cylinder angled 65 <slika 16>, isto tako njeguvu donju stranu <slika 17>. Budimo oprezni na pravilnu definiciju materijala!
Na sličan način dodaćemo još dugme za paljenje lampe. Kućište dugmeta Chrome i dugme samo Zinc.
Nosilac izmedu stalka i senčila napravićemo iz tri različita elemenata biblioteke: Ellipsoid 65 kao zglob i Cylinder Angled 65 i Elbow 65 kao nosilac. Nadam se, da nije potrebno dodatno objašnenje kako to napraviti pošto je veoma slično predhodnim radnjama. Pazite da je kompletan nosilac Asphalt materijal, visine korigujemo u preseku.
Sada je situacija sledeća: <slika 18>.
Tako. Konstrukcija lampe je izmodelirana. Sada sve skupa ponovo snimamo po poznatoj metodi kao elemenat biblioteke i to tako, da će biti pogled u 3D pogledu jednak tlocrtu naše horizontalne lampe <slika 19>. Snimamo ga pod imenom Lampa_01 u fajl koji već imamo pripremljen.
Ako nam mašta ne da mira možemo dodati i elektricni kabal, "utičnik" i transformator za halogenu sijalicu po slinčom postupku.

Kako da napravimo 2D simbol u biblioteci, mogućnost promene materijala, naklona lampe, jačine svetla i "preview" sličice na nama poseban i karakteristican način, videćemo u drugom delu te price.
(nadamo se veoma brzo)

Poštovanu i kritičku publiku ovog sajta molim da ne zamere ne baš perfektnom dizajnu ove lampe...