U duhu otvorenog dijaloga i saradnje širom Evrope, Europan cilja ka stvaranju širokih saznanja o pitanjima naselja i urbanog planiranja i promovisanju razmena na ovom polju među različitim zemljama Evrope.

Cilj Europana je da pomogne mladim arhitektima da razviju i promovišu svoje ideje u Evropi i šire.

Cilj Europana je da pomogne gradovima i projektantima koji predlažu mesta na kojima se mogu naći inovativna arhitektonska i urbanistička rešenja.

Europan je, stoga, osmišljen da promoviše gradnju u zemljama učesnicama eksperimentalnih projekata i obavezne urbanističke studije i primenu novih urbanističkih procesa.

Cilj Europana je da "kroz konkurse ideja koji prate operativne procese" pomogne mladim evropskim arhitektima.

Učesnici mogu birati između 69 evropskih gradova. Tema ovogodišnjeg konkursa je Suburban Challenge - urbani intenzitet i raznolikost stanovanja.

Elaborat koji se prilaže treba da se sastoji iz 2 dela: koncepcijski koji prikazuje mogućnost regenerativnog, ekološkog i urbanog razvoja grada i arhitektonski gde se nove ideje razvijaju kao tipske stambene inovacije.

Krajnji rok za prijem radova je 2. maj. 2003, a učesnici ne smeju biti stariji od 40 godina.

Download teme Europana 7 (pdf format - 12.8 KB)
theme_e7_eng.pdf

Više informacija na zvaničnom web-sajtu:
www.europan-europe.com