RS "Palas" A.D. Banja Luka raspisuje otvoreni anonimni

KONKURS

za izradu idejnog arhitektonskog rjesenja
HOTELSKO-POSLOVNOG CENTRA PALAS BANJA LUKA

1. OPšTI PODACI

1.1 Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rjesenja HOTELSKO - POSLOVNOG CENTRA "PALAS" u Banjaluci.

1.2. Po zadatku konkurs je projektni. Od učesnika konkursa se trazi da daju idejno arhitektonasko rjesenje navedenog objekta u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i projektnim programom. Idejno rjesenje mora biti na takvom nivou
da omogućava neposrednu izradu projekta za izvođenje.

1.3. Konkurs je otvoreni i anonimni.

1.4. Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica, pojedinci ili projektni timovi, kvalifikovani za izradu ove vrste dokumentacije.

1.5. Adresa investitora:
78000 Banja Luka,
Ulica Kralja Petra I Karađorđevica br. 60,
tel. 051/211-398 ,
e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
faks: ++387(0) 51 218 584.

2. NAGRADE

2.1. Investitor će, prema odluci žirija, dodijeliti sledeće nagrade:

- prva nagrada 16.000 KM
- druga nagrada 10.000 KM
- treća nagrada 6.000 KM
- tri otkupa po 2.000 KM

2.2. žiri , u zavisnosti od rezultata ocjenjivanja, moze ukupan iznos raspodijeliti i na drugi način.

3. ROKOVI

3.1. Učesnici konkursa mogu preuzeti konkursni elaborat, uz naknadu od 100 KM, u prostorijama Hotela "Palas" na naprijed navedenoj adresi, svakog radnog dana do 15 časova, počev od 24. 02. 2003. godine.

3.2. Konkurs traje od 22. 02. 2003. do 30. 04. 2003. godine.

3.3. Konkursni radovi se moraju predati neposredno najkasnije 30. 04. 2003. godine do 15 časova u sjedistu Investitora soba br. 123 ili putem pošte u kom slučaju je mjerodavan poštanski pečat sa datumom i vremenom predaje.
Pri predaji putem pošte autor je dužan da telegramom obavjesti investitora o poslatom radu istog dana.

Za sva bliža obavjestenja i potrebne podatke u vezi sa konkursom, obratiti se inž. Borislavu Savanoviću, telefon: 051/211-398.