Udruženje Arhitekata Rima i Provincije, zajedno sa kulturnim projektom "La Primavera dell'Architettura" i zajedno sa XPSPACE.NET, promoviše Internacionalnu Konsultaciju Ideja on line čiji se objektivi koncentrišu na stimulisanje, sakupljanje i rasprostranjivanje projekata i ideja na temu Rima.

Konsultacija je otvorena za arhitekte, studente arhitekture, umetnike, web dizajnere i sve oni koji, kroz svoje polje delatnosti, su zainteresovani za izražavanje i komunikaciju, pojedinačno ili u grupi, svojih ideja na temu urbane sredine Rima.

Internet je, kao što znamo, najpogodnije mesto na kome ljudi mogu da razmenjuju svoje ideje, projekte i razmišljanja, i gde se novi istraživači mogu oglasiti i naučiti.

Konsultacija je zamišljena kao on line izložba. To učesnicima daje priliku da koriste multimedijalnu laboratoriju u kojoj ljudi koji pripadaju različitim disciplinama mogu da objavljuju ideje ili projekte u vidu pisane reči, slika, animacija i videa, sve da bi napravili kolekciju predloga vezanih za Rim.

Ova inicijativa ima za cilj stvaranje permanentne observacije Rima koja će, kroz druge događaje, voditi do daljih razmatranja i promena vezanih za ovu temu. Rezultat će biti dinamička i promenljiva slika urbane realnosti.

Da bi projekti učesnika bili objavljeni, XPSpace daje učesnicima po 3Mb prostora na virtuelnom disku (VDisk). Svaki učesnik dobiće svoj login i password za pristup svom disku. Registracija je besplatna.

Da bi pristupili VDisk -u, učesnicima je potreban pristup Internetu i browser. Potrebno je za

- Windows 95 korisnike, upgrade na Internet Explorer 5.5
- Windows 98 i 2000 korisnike, moguć pristup kroz Webfolder utility
- Mac i Linux korisnike, instaliranje softvera sa www.webdav.org

Učesnici će svoje projekte izlagati kao html strane koje sadrže digitalne formate kao "jpg, gif, swf, wrml, mov..." Glavni fajl mora da bude imenovan sa home.htm . Eksterni linkovi nisu dozvoljeni.

Nakon krajnjeg roka (03.12.2002.), VDisk korisnički nalozi biće obrisani, a projekti će biti objavljeni on line .

www.xpspace.net