Kompanija "Novosti" a.d. radi podsticanja najviših dostignuća u arhitektonskom stvaralaštvu u skaladu sa odlukom i pravilnikom koji je doneo Upravni odbor "Novosti"a.d. raspisuje peti

AUTORSKI KONKURS

- Za najuspešnije arhitektonsko delo realizovano u 2007. godini
- Za najuspešniji projekat studenata arhitekture u 2007. godini

Najuspešnije arhitektonsko delo realizovano u 2007. biće nagrađeno sa 6.000 evra u dinarskoj protivvrednosti

Najuspešniji studentski rad u 2007. biće nagrađen sa 2.000 evra u dinarskoj protivvrednosti

Pravo učešća na konkursu imaju svi domaći autori svih dela izvedenih na teritoriji Srbije i u inostranstvu.
Svi radovi koji konkurišu za najbolje izvedeno arhitektonsko delo i za najuspešniji studentski rad, predstavljaju se crtežima i fotografijama u boji na formatu A3.
Studentski radovi predaju se pod šifrom, u posebnim zapečaćenim kovertama sa priloženim ličnim podacima (ime, prezime,adresa,e-mail i broj telefona).
Konkurs traje od 1.februara do 1. marta 2008.godine
Odluku o dodeli nagrada žiri donosi u roku od petnaest dana od dana okončanja konkursa.

Radovi se šalju na adresu:

Kompanija "Novosti" a.d.
Trg Nikole Pašića 7, Beograd
- sa naznakom: "ZA NAGRADU ZA ARHITEKTURU KOMPANIJE NOVOSTI AD"

ili se lično mogu doneti i predati u Izdavački sektor na petom spratu.

Telefon za informacije:011 30 28 131