Raspisivač konkursa: A.D. JADRANSKI SAJAM
85310 Budva, Trg slobode 5, Crna Gora
Tel: +382 33 410 400, 452 205, 456 410;
Fax: +382 33 452 132
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Web: www.adriafair.co.me

Saradnja i koordinacija: UNIVERZITET CRNE GORE
ARHITEKTONSKI FAKULTET
81000 Podgorica, Džordža Vašingtona bb, Crna Gora
Tel: +382 20 269 134, 269 262; fax: +382 20 269 317
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.


A.D. JADRANSKI SAJAM – Budva, u okviru programa 34. Sajma namještaja, opreme za domaćinstva, poslovne prostore i unutrašnju dekoraciju, koji se održava u periodu od 7. do 11. aprila 2010. godine raspisuje:

KONKURS
ZA IDEJNI PROJEKAT ARHITEKTONSKO OBLIKOVNOG I ENTERIJERSKOG RJEÅ ENJA ZA OBJEKAT BUNGALOVA ZA čŒETVOROčŒLANU PORODICU NAMIJENJENOG TURIZMU


A. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je izrada idejnog projekta arhitektonsko oblikovnog i enterijerskog rješenja objekta Bungalov za četvoročlanu porodicu namijenjenog turizmu na tri lokacije u Crnoj Gori: Region Velike plaže u Ulcinju, region oko Skadarskog jezera i region doline rijeke Lim u Crnoj Gori.
Objekat Bungalova osmisliti tako da njegova kvadratura iznosi od 55 do 75 m2 korisne površine, za četvoročlanu porodicu, bez terasa i drugih otvorenih prostora. Objekat treba da je dobro uočljiv i prepoznatljiv , u skladu sa karakteristikama lokaliteta, po svom oblikovanju prije svega svojim spoljnim izgledom ali isto tako i unutrašnjom organizacijom osnovne funkcije, da je pristupačan i da je razvijen u jednom ili više nivoa.
Predloženim rješenjem objekta potrebno je definisati: spoljnu obradu zidova, otvora i pete fasade a unutrašnjim ureč‘enjem primarne elemente – zidove, podove i plafone sa sistemima funkcionalnog i posebnog osvjetljenja. Unutrašnji prostor bungalova rješenjem treba da ostvari estetsko i likovno jedinstvo, da ima atmosferu i da je aktivan i stimulativan.
Nastojati da svi elementi upotrebnog predmeta koji organizuju unutrašnji prostor budu montažno-demontažni kako bi unutrašnji prostor promjenom njihove dispozicije mogao dobiti novi izgled. Voditi računa o primijenjenim materijalima, njihovoj boji i naročito o njihovoj finalnoj obradi - lako održavanje.


B. MOGUč†NOSTI KREACIJE

Idejni projekat objekta bungalova moguće je kreirati u pravcu savremenih tendencija ili tražiti vezu sa etnografsko – etnološkim, autohtonim karakteristikama zadatih podneblja u Crnoj Gori.


C. CILJ KONKURSA

Konkurs se raspisuje sa ciljem da se doč‘e do odgovarajućeg i kvalitetno oblikovnog - spoljnjeg i enterijerskog - unutrašnjeg rješenja za objekte bungalova namijenjenih turizmu. Nivo obrade idejnog projekta koji je predmet ovog konkursa omogućio bi autoru izabranog rješenja u prvoj fazi kontakte sa zainteresovanim proizvoč‘ačima i potencijalnim investitorima a kasnije za dalji rad na projektnoj dokumentaciji, na izradi glavnog i izvoč‘ačkog projekta.


D. TIP KONKURSA I PRAVO UčŒEÅ č†A

Konkurs je meč‘unarodni, anoniman i javan. Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica. Autor (autori) mogu poslati svoje predloge za jednu, dvije ili sve tri lokacije. Broj predloga nije ograničen.

E. ŽIRI KONKURSA

1. Doc. dr Goran Radović, dipl. ing. arh., predsjednik žirija
2. Dr Rifat Alihodžić, dipl.ing. arh., član žirija
3. Milena Nilević, dipl.ing.arh., član žirija
4. Slobodan Mitrović, dipl.ing.arh., član žirija
5. Ivana Babić, dipl.ing.arh., član žirija

 Aleksandra čurović, sekretar žirija


F. SADRŽAJ KONKURSNOG ELABORATA

• Grafički prilozi:

1. Arhitektonski planovi u razmjeri 1: 50 – osnove, presjeci fasade i 3D objekta bungalova. Obrada planova i simbologija planova na nivou idejnog projekta
2. Enterijerski planovi - koloristička prezentacija svih priloga 1 : 25
- osnova poda sa dispozicijom opreme i
opisima
- osnova plafona sa dispozicijom rasvjete,
- izgledi zidova sa opisima
- perspektivni prikazi 3D.....2-3 priloga
- foto prikazi tipizirane opreme: 4 elementa
mobilijara po izboru.

• Tekstualni prilozi:

1. Tehničko obrazloženje uz idejni projekat i za arhitekturu i za enterijer sa projektantskom procjenom po m² za gradnju i unutrašnje urč‘enje sa kompletnim opremanjem objekta bungalova na dva lista formata A4/ font Times New Roman, size 12, povezivanje listova vertikalno /.
2. Svi grafički prilozi kao i tekstualni prilozi moraju biti prikazani na horizontalnim listovima formata A3 na jačoj hartiji u fascikli tvrdog poveza u vidu mini tabli. U gornjem desnom uglu naznačiti šifru a u donjem desnom uglu numeraciju priloga/ font Times New Roman, size 14 Bold /.

• Ostali prilozi:

1. Kompletan elaborat mora biti prezentiran i dostavljen na CD-ROM-u, format JPG.
2. U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Autor šifre”, priložiti: ime i prezime autora, adresu, broj telefona, e-mail, broj računa i naziv banke.
3. U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Izjava autora”, priložiti: potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko djelo.
4. U zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom “Adresa za povraćaj” priložiti: adresu na koju raspisivač može povratiti radove.


G. NAčŒIN I DINAMIKA KONKURSNIH AKTIVNOSTI

Raspisivač konkursa je tekst konkursa sa šematsko-grafičkom podlogom, prezentirao u crnogorskim listovima: “Vijesti” i “Pobjeda” i na svom sajtu. U koordinaciji sa Arhitektonskim fakultetom u Podgorici, konkursni material prosliječ‘en je: Arhitektonskim fakultetima, Fakultetima primijenjenih umjetnosti, Savezima arhitekata, Društvima arhitekata, Udruženjima primijenjenih umjetnika i dizajnera u okruženju.

Učesnici konkursa moraju radove dostaviti najkasnije do 1. aprila 2010. do 15h, na adresu raspisivača konkursa. Radovi koji su poslati poštom moraju imati poštanski pečat sa datumom i vremenom predaje, kao i ime i prezime pošiljaoca ( ne autora ), sa punom adresom.

Rezultati konkursa biće saopšteni 7. aprila 2010. na dan otvaranja 34. Sajma namještaja, opreme za domaćinstva, poslovne prostore i unutrašnju dekoraciju. Raspisivač konkursa će u svojim prostorijama prirediti izložbu nagrač‘enih radova, a organizovaće susrete autora sa proizvoč‘ačima materijala i opreme.

Kandidati mogu izabrati, po želji, koji od lokaliteta da razrač‘uju. Broj lokaliteta nije ograničen tako da kandidati mogu razraditi jedan, dva ili sva tri lokaliteta (odnosno tipa bungalova).

H. NAGRADE

• Prva nagrada…………………………………………………1 300,00 EURA
• Druga nagrada……………………………………………… 1 000,00 EURA
• Treća nagrada………………………………………………… 700,00 EURA

I. AUTORSKA PRAVA

Autori nagrač‘enih idejnih projekata, zadržavaju sva autorska prava, a saradnja na mogućoj daljoj razradi projektne dokumentacije, direktno će biti regulisana u neposrednom dogovoru sa raspisivačem konkursa i potencijalnim investitorima.