DG CompanyGrađevinska kompanija DG company d.o.o. raspisuje konkurs za idejno rešenje fasade budućeg stambeno-poslovnog objekta u Subotici, Šandora Petefija 3 i 5. Parcela se nalazi u zaštićenom jezgru centra grada između zgrade Gimnazije podignute 1895. godine prema projektu čuvenog Ferenca Rajhla u duhu baroka a koja predstavlja značajno nepokretno kulturno dobro grada, s jedne strane, i zgrade Poliklinike, takođe zaštićenog objekta, jednog od najlepših primera objekata nastalih između dva Svetska rata.

Sve informacije su dostupne na http://www.dgcompany.rs/konkurs

Subotica