ZEPTER International Design Award - ARTZEPT 2020 - Art Wall Installations

Zepter International sa zadovoljstvom najavljuje 17. konkurs ARTZEPT za 2020. godinu, sa temom: Art Wall Installations za idejno rešenje zidne dekoracije omalterisane fasade objekta visine 629 cm i širine 697 cm koji pripada muzejskom kompleksu zgrade fondacije Zepter (pogledati sliku).

Očekuje se od učesnika da predlože vizuelno rešenje koje podrazumeva mogućnost tehničke realizacije u savremenim materijalima, trajnim i otpornim na vremenske uslove (obzirom da je u pitanju spoljašnji zid).

Rad treba da bude unikatan, koji će linijama, površinama, volumenom, proporcijama i ritmom dovoljno da izrazi misao umetnika.

Verujemo u vaš kreativni duh i viziju koji će dati novi život objektu muzeja.

Stručni žiri imenovan od strane Zepter International izabraće najuspešnije radove na ovu temu.

Nagrade:

 1. Prva nagrada je 10.000 evra u gotovini
 2. Druga nagrada je 4.000 evra u Zepterovim proizvodima, iz Zepterovih kataloga, a prema slobodnom izboru proizvoda od strane dobitnika
 3. Treća nagrada je 3.000 evra u Zepterovim proizvodima, iz Zepterovih kataloga, a prema slobodnom izboru proizvoda od strane dobitnika

Propozicije konkursa:

Uslovi za prijavljivanje konkursnih radova:

 1. Svi dostavljeni radovi treba da budu u skladu sa temom konkursa.
 2. Rad treba da bude koncipiran i izveden kao trodimenzionalno delo, predstavljeno na neki od uobičajenih načina kao što su crtež, fotografija, foto montaža, digitalna simulacija, koji su praćeni odgovarajućim tekstuelnim opisima i sl.

  Kreirano delo treba da bude jasno prikzano u celini i detaljima (oblik, struktura, dimenzije, materijal, završne obrade površine i boje).

  Obavezan prilog u konkursnom elaboratu je vizuelni prikaz kreiranog dela na fasadi zadatog objekta.

  Svi vizuelni i tekstuelni prilozi treba da budu isključivo u PDF formatu visoke rezolucije pogodne za kvalitetnu štampu kataloga, brošura i sl.

 3. Rok i način dostavljanja radova za konkurs:

  Radovi se dostavljaju najkasnije do 30. oktobra 2020. isključivo u elektronskoj formi preko https://wetransfer.com/, na email adresu Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli..

 4. Radovi poslati nakon navedenog roka neće učestvovati na konkursu.

  Uredno dostavljen rad obavezno sadrži:

  • Popunjen prijavni formular, preuzet sa sajta http://www.artzept.com.
  • Kratko idejno objašnjenje rada (do 300 reči) sa odgovarajućim vizuelnim prilozima isključivo u PDF formatu, pripremljeno za štampu na listovima A4.

  Pravo na učestvovanje i prijavljivanje:

 5. Učesnik konkursa može biti svako fizičko lice koje se pridržava navedenih pravila za učestvovanje. Ako više lica zajedno učestvuje sa jednim radom, oni će se smatrati koautorima i zajednički ostvaruju pravo na nagradu, kao jedan jedinstveni učesnik.
 6. Ne postoji ograničenje u broju radova koji se podnose na konkurs od strane jednog učesnika, s tim što za svaki rad isti autor mora podneti pojedinačnu prijavu.

  Autorska prava:

 7. Svi radovi moraju biti originalni. U slučaju da se u toku takmičenja ili nakon završetka istog utvrdi da učesnik – autor nije uopšte, ili nije isključivi nosilac autorskih prava, učesnik snosi svu materijalnu i drugu odgovornost prema licima koji istaknu takvo potraživanje po osnovu autorstva na predmetnom radu.

  Ukoliko takav rad bude nagrađen učesnik se obavezuje da nagradu vrati organizatoru u roku od 15 dana od dana nespornog dokaza postojanja autorskog prava u korist trećeg lica.

 8. Nijedan od prispelih radova ne može se povući sa takmičenja, niti učesnik povući prijavu, pre datuma zatvaranja takmičenja.
 9. Svaki rad može da se koristi za izložbe, kataloge u marketinške i promotivne svrhe, za koje organizator bude smatrao da su odgovarajuće, bez posebne saglasnosti, prisustva ili nadoknade autoru, prostorno i vremenski neograničeno uz zaštitu moralnih autorskih prava autora.
 10. Svi umetnici će se biti predstavljeni u katalogu sa reprodukcijama svojih radova, imenima u skladu sa podacima sadržanim u prijavama za konkurs. Svaki umetnik dobija po jedan besplatan katalog.
 11. lmena dobitnika biće objavljena na sajtu Artzepta, www.artzept.com
 12. Potpisivanjem prijave za učešće na konkursu ARTZEPT 2020 "Zepter International Design Award”, učesnik se obavezuje da će se pridržavati svih gore navedenih pravila i uslova konkursa.
 13. Učestvovanje na ovom konkursu je bez kotizacije.