Skupština opštine Arilje, JP Direkcija za izgradnju Arilja u saradnji sa Savezom arhitekata Srbije raspisuju opšti, javni i anonimni konkurs za urbanističko-arhitektonsko rešenje gradskog trga u Arilju.

Predmet konkursa je izrada urbanističko-arhitektonskog rešenja gradskog trga u Arilju. Od učesnika se traži idejno programsko i urbanističko rešenje prostora obuhvaćenog konkursom koje treba da bude osnova za izradu studijske i planske dokumentacije.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica kvalifikovana za ovu vrstu posla.

Konkurs se završava predajom radova 3.4.2003. godine.

Nagrade:

I nagrada - 150.000,00 dinara
II nagrada - 75.000,00 dinara
III nagrada - 45.000,00 dinara
2 otkupa od po 30.000,00 dinara

Konkursne podloge se podižu od 28. 1. 2003. u Savezu arhitekata Srbije, Beograd, Kneza Miloša 7/III ili u JP Direkcija za izgradnju Arilja uz uplatu 1.000,00 dinara na račun Društva arhitekata Srbije, Vojvođanska banka A.D. filijala Beograd broj: 355-0000001015085-91, uz napomenu: "Konkursne podloge za Arilje"