RASPISUJE JAVNI, ANONIMNI I JEDNOSTEPENI KONKURS ZA IZRADU PROJEKTNO-DIZAJNERSKOG REšENJA KARAKTERISTIČNIH ELEMENATA VIZUELNOG IDENTITETA
EKSPOZITURE JP-a BH TELECOM "BH Telecom SHOP"

Raspisivač konkursa:
JP BH TELECOM

Cilj i zadatak konkursa:
Prikupljanje kvalitetnih projektno-dizajnerskih rešenja karakterističnih elemenata koji će definisati vizuelni identitet budućih ekspozitura, "bh telecom shop-ova", u kojima će JP BH TELECOM ponuditi svojim klijentima sve usluge na jednom mestu.

Klasifikacija konkursa:
javni, anonimni, projektno-dizajnerski i jednostepeni.

Pravo učešća i izuzeća:
Pravo ucešća na konkursu imaju sva fizička lica, kao pojedinci ili sa saradnicima koji su državljani BiH, kao i pravna lica registrovana na području BiH. Na konkursu ne mogu učestvovati članovi žirija, njihovi bračni drugovi i bliski rođaci.

Prijavljivanje na konkurs:
Prijava na konkurs vrši se dostavljanjem potvrde o izvršenoj uplati naknade za dokumentaciju konkursa u iznosu od 50,00 KM sa naznakom “Za konkurs” na Protokol JP BH Telecom, čime se stiču uslovi za podizanje konkursne dokumentacije.

Adresa za prijavljivanje na konkurs
i dostavljanje konkursnih radova je:
JP BH TELECOM
Protokol
71 000 Sarajevo, Obala Kulina Bana 8
žiro račun broj:
1990490005000203 kod ABS banke, Sarajevo

Rokovi:
Konkurs je otvoren od dana prvog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja 21.05.2003.godine do 12.06.2003.godine u 15,00 sati.
Prijavljivanje na konkurs: do 30.05.2003.godine u 15,00 sati
Predaja konkursnih radova: do 12.06.2003.godine u 15.00 sati

Rad žirija:
žiri će završiti sa radom do 26.06.2003.godine
rezultatima konkursa učesnici će biti obavešteni pismenim putem.
Radovi se predaju lično ili putem pošte na gore navedenu adresu. U razmatranje žiri će uzeti radove koji pristignu na Protokol JP BH Telecom do navedenog termina.

Nagrade:
I nagrada u iznosu od 5.000 KM
II nagrada u iznosu od 4.000 KM
III nagrada u iznosu od 3.000 KM
Tri otkupa u iznosu od po 1.000 KM
Ukupan fond nagrada je 15.000 KM

Nagrade i otkup se isplaćuju u netto iznosima.
Blagovremeno prispele radove ocenjivaće žiri imenovan od strane raspisivača u roku 15 dana od dana zatvaranja konkursa.

Za sve informacije kontakt telefoni u JP BH Telecom-u su:
033 21 62 79, 033 65 20 03, 033 21 43 55 i
fax 033 66 80 38
email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.