Preporučujemo

Prijatelji

psihologija
igre za decu


1. nagrada


3. nagrada


Priznanje za primenu bioklimatskih principa


Priznanje za celovito dizajnersko rešenje

 

17.12.2002. završeno je žiriranje radova pristiglih na javni anonimni konkurs "NOVA DURMITORSKA KUĆA".

Raspisivač konkursa je EXPEDITIO, a sponzor projekta UNDP (Ujedinjene Nacije - Program za razvoj).

Jednoglasnom odlukom žirija odluceno je da se dodele sledece nagrade:

1. nagrada u iznosu od e700 radu sa šifrom 685224

Goran Petrović, aps arhitekture, Beograd
Vanja Petrović, stud. arhitekture , Beograd

2. nagrada
nije dodeljena

3. nagrada (povišena) u iznosu e400 radu
sa šifrom 82295

Vladimir Todorović, d.i.a, Beograd
Ivan Đukić, d.i.a, Beograd

Specijalno priznanje za primenu bioklimatskih principa u iznosu od e250 radu pod šifrom E1574

Marko Kostić, stud. arhitekture, Beograd
Miloš živković, stud. arhitekture, Beograd

Specijalno priznanje za celovito dizajnersko rešenje u iznosu od e150 radu pod šifrom E1567

Marija Mihajlović, stud. arhitekture, Beograd
Milan Stanković, stud. arhitekture, Beograd

Više na www.expeditio.org

Login