Preporučujemo

Prijatelji

psihologija
igre za decu


Prva nagrada


Druga nagrada


Prvi otkup


Drugi otkup


Treći otkup


Atmosfera sa izložbe radova

žiri konkursa za idejno arhitektonsko urbanističko rešenje ustanove za smeštaj starih lica u Valjevu završio je svoj rad na svojoj sednici u petak 9. maja 2003. godine. Rezultati konkursa objavljeni su u dnevnom listu Politika u subotu, 24. maja 2003. godine. Prezentacija rezultata konkursa biće održana u petak 30. maja 2003. godine u Valjevu.

Centar za socijalni rad "Kolubara", Valjevo i Društvo arhitekata Valjeva objavljuju rezultete konkursa za idejno arhitektonsko urbanističko rešenje ustanove za smeštaj starih lica u Valjevu:

1. nagrada u iznosu od 150.000,oo dinara
Miloš Komlenić, d.i.a. i Tamara Petrović, aps. arh.

2. nagrada u iznosu od 90.000,oo dinara
Grozdana šišović, Srđan Tadić i Dejan Milanović

1. otkup u iznosu od 50.000,oo dinara
Maja Buda, aps. arh.

2. otkup u iznosu od 30.000,oo dinara
Dejan Radonjić, d.i.a. i Jelena Radonjić, d.i.a.

Dva ravnopravna otkupa po 20.000,oo dinara
Bojana Puzić stud. arh. i Marijana Prljević stud. arh.

Autorski tim: arh. Zorica Savičić i arh. Zoran Dmitrović.
Saradnici: arh. Goran Rakić i arh. Tijana Anđelković.
Energoprojekt - Urbanizam arhitektura

Informacije su preuzete sa sajta Društva arhitekata Valjeva. Više informacija o ovom konkursu možete pronaći na adresi:

www.darhvaljevo.org.yu

Login