U skladu sa strategijom rasvete koju je zadao Korisnik, specijalno dizajnirani svetlosni senzori mere dolaznu svetlost i u skladu sa njenim intenzitetom, regulišu – pojačaju ili smanje količinu DayLight svetla koje emituju visokoefikasne LUX LED lampe. Tako tretiran prostor ima konstantan nivo osvetljenosti prirodnom nijansom dnevnog svetla.

LightMaster© je prvi na svetu DMX/OpenDMX© LED sistem za rasvetu koji je u potpunosti automatizovan. LIGHTMASTER© omogućava upotrebu standardne DMX opreme i upravljanje njome da bi se postiglo konstantno održavanje svetlosti u toku vremena, u skladu sa strategijom rasvete koju je zadao Korisnik. Specijalno dizajnirani svetlosni senzori (LUXMeters) mere okolnu svetlost i omogućuju regulaciju svetlosti u skladu sa njenim intenzitetom.

“Srce” sistema je LX635 LightProcesor koji komunicira sa LUXMeter senzorima, P1L-M manuelnim svetlosnim regulatorima (dimerima). Uređaji koje podešava Korisnik upravljaju standardnom DMX rasvetom da bi održali zahtevanu količinu svetlosti, u skladu sa strategijom rasvete. Ta strategija je u celosti pod kontrolom Korisnika. Moguće je podeliti prostor na različite zone i podesiti da svaka zona bude osvetljena na određeni način u određenom vremenu. Kada aktivirate LIGHTMASTER©, više nećete morati da razmišljate o rasveti.

Možete, takođe, koristiti i vašu standardnu DMX opremu. LIGHTMASTER© je jako fleksibilan: u svakom trenutku možete dodati novu opremu, povezati je na najbliži DMX čvor i obavestiti sistem o tome: od tog trenutka LIghtProcesor LX635 počinje da se stara o novododatim uređajima.

Karakteristike sistema:

Hardver:

 • ARM9 @96 MHZ glavni procesor
 • Dve potpuno izolovane DMX512A/OpenDMX magistrale
 • Jedan DALI izolovani vezni čvor
 • USB 2.0 link za prenos podataka od i do PC-a
 • Ethernet TCP/IP link (opcionalno)

Softver:

 • 16 zona koje kontroliše jedan svetlosni procesor
 • 512 uređaja kojima se može zasebno upravljati
 • 12 dnevnih perioda kadrova za svaki dan u nedelji
 • 65535 single address uređaja

“Office” rasveta postaje sve značajnija. Pravilno osvetljenje radnog prostora će poboljšati i sam kvalitet rada. “Office” rasveta je danas najćešće zasnovana na neonskim belim fluorescentnim silalicama, kao ekonomičnoj opciji. Ali, kada se razmotre prednosti LUX LED osvetljenja (ušteda energije, radni vek od 100.000 radnih sati, nepostojanje troškova održavanja) postaje jasno da tradicionalno osvetljenje nije ekonomično koliko deluje u početku.

Full kolor LUX LED uređaji su projektovani da proizvedu sve vidljive boje. Zahvaljujući ovoj mogućnosti podžavaju sve nijanse dnevnog svetla, od izlaska do zalaska sunca. Celodnevni DayLight ciklus je kontrolisan P1L centralnom jedinicom. Ova opcija je izrazito poželjna u prostorima gde nemamo dnevno svetlo.

Svetlost CS25** grupe LUX LED svetiljki emituje bele nijanse svetlosti i pun kolor, za modernu “Office” rasvetu

 

ActiveLight™

ActiveLight™ je specijalna funkcija koju ekskluzivno podržavaju samo LUX uređaji. Ona čini da osvetljeni predmeti deluju življe, stvarajući specijalne “svetlosne talase” iz dva ili više izvora svetlosti. Ti talasi su u stvari kretanje svetlih boja postavljenih nad baznom svetlom bojom (najčešće belom) i stvaraju iskričav odsjaj na sjajnim površinama ili plemenitim metalima i dragom kamenju. Kretanje senki i odsjaja svetlosti traje manje od sekunde, ali rezultira time da niko ne može da odoli posmatranju ovog fenomena.

Ukoliko želite da istaknete predmete posebne vrednosti, ActiveLight™ je najbolje rešenje.

 • Faza 1: predmet se osvetljava dvema lampama Linear koje emituju belu svetlost
 • Faza 2: desna lampa umanjuju količinu bele boje koju odaje, a leva lampa menja boju u žutu
 • Faza 3: obe lampe stvaraju žutu svetlost
 • Faza 4: sada leva lampa smanjuje intenzitet i menja boju svetlosti u belo, dok desna i dalje proizvodi žutu svetlost
 • Faza 5: obe lampe proizvode belu svetlost. Svetlosni talas je završen.