Glasnik Društva arhitekata Niša
broj 15, jun 2004.

LjubaznošÃƒÂ¦u ljudi iz Društva arhitekata Niša, skraæenu verziju u PDF formatu ovog broja možete downloadovati sa našeg portala.

icon Arhitekt_No15.zip (921.11 KB)

Sadržaj broja:

SALONI
Salon arhitekture - Beograd 2004.
Dani arhitekture Novog Sada 2004.

ISTORIOGRAFIJA
Arhitektura i ideologija

PUTOPIS
Grac

PRIKAZI
Konkurs za poslovno-stambenu zgradu Univerziteta
I i II nagrada apsolventima arhitekture iz Niša
Paviljon Kenzo Tange u Skoplju
Jedna uspešna intervencija
Vreme arhitekture

ARHITEKTURA I FILATELIJA
Balkanska arhitektura

SA FAKULTETA
Nove generacija arhitekata
Izveštaj sa III kongresa studenata arhitekture iz ex-YU
Idejni projekat deèje ustanove u Kuršumliji
Umetnièka akademija u Nišu

KNJIGE
Arhitektonski poèeci Dragiše Brašovana

ÈASOPISI

IN MEMORIAM
arh. Stojan Saviæ