englesko-srpski, srpsko-engleski
55.000 terminoloških jedinica
drugo izdanje

 

Prvi deo rečnika, englesko-srpski, pisan je u enciklopedijskom obliku, sa namerom da pruži detaljnije podatke i informacije u korišćenju  prevođenju stručnih tekstova iz široke i složene oblasti građevinarstva i arhitekture, kao i srodnih oblasti. Srpsko-engleska verzija data je u standardnoj rečničkoj formi sa najfrekventnijim rečima preko kojih se, prema potrebi, može doći do šireg značenja u prvom delu rečnika.

Posebna pažnja je posvećena terminologiji koja je od skoro prisutna na našim prostorima, zajedno sa razvojem i primenom informacionih sistema u građevinarstvu, organizaciji i tehnologiji građenja, kao i upravljanju projektima u građevinarstvu, čija je terminologija data u formi zasebnog priloga (autor priloga: dr Željko Popović).

Od momenta kada se prvo izdanje „Enciklopedijskog rečnika građevinarstva i arhitekture“ pojavilo na tržištu (krajem 2006. godine), za svega godinu dana kompletan tiraž je završio u rukama onih kojima je bio potreban u svakodnevnom radu.

Knjiga je štampana u tvrdom povezu, u formatu A5, obim je 1204 strane. Cena je 3.240,00 dinara (sa PDV-om).

 

“GRAĐEVINSKA KNJIGA”, BEOGRAD Trg Nikole Pašića 8/II
tel: 011/32 33 565, 33 46 708,  fax: 011/32 33 234

www.gk.izlog.org