Školski centar „ Ljubomir Ivković“ U Barajevu pohađa oko 900 učenika srednje poljoprivredne, mašinske i frizerske škole. Ovaj obrazovni kompleks se nalazi u širem centru opštine Barajevo, u neposrednoj blizini Doma zdravlja i osnovne škole „ Miodrag Vuković“ i zauzima površinu od oko 1,5 ha (1 ha 44 a i 79 m2).

Postojeće stanje terena:

Jedina zelena površina koja je nekada bila uređena, a danas ne održavana nalazi se kod istočnog ulaza u školski centar.

Važno je napomenuti da se pri planiranju i projektovanju budućeg izgleda školskog centra vodilo računa o navikama učenika, budući da je školsko dvorište prvenstveno namenjeno njima. U tom kontekstu određena je lokacija platoa za okupljanje đaka na mestu gde se oni inače okupljaju kao i trasa staze koja povezuje osnovnu i srednju školu, takođe određena na osnovu zatečenog stanja na terenu, odnosno navika u kretanju učenika.

Imajući u vidu da školski centar „Ljubomir Ivković“ pohađaju učenici srednjih stručnih škola u čijoj nastavi je stavljen akcenat na praksu, uočen je nedostatak površina na kojima bi se izvodila praktična nastava.

Jedan od većih problema zatečenih na terenu predstavlja sakupljanje površinskih voda ispod nivoa fiskulturne sale kao i ispod škarpe u zapadnom delu školskog dvorišta. Poseban problem koji je novim projektom neophodno rešiti predstavlja nedostatak parking prostora.

Projekat:

Dvorište školskog centra „ Ljubomir Ivković“ podeljeno je na šest velikih celina:

1.      arboretum

2.      ružičnjak sa staklenikom

3.      centralni plato ispred glavnog ulaza na severnim delu

4.      atrijumski plato na južnom delu dvorišta

5.      sportsko- rekreativni deo

6.      letnja učionica u fragmentu hrastove šume

Arboretum se nalazi na krajnjem severoistočnom delu školskog dvorišta, površine 2318 m2.Arboretum je izdeljen na šesnaest celina stazama prvog i drugog reda. Budući da je namena arboretuma primarno edukativna u njemu se nalaze alohtone i autohtone biljne vrste među kojima je tercijarni relikt i endemit balkanskog poluostrva Pančićeva omorika (Picea omorika). U centralnom delu arboretuma predviđena je letnja učionica.

U neposrednoj blizini arboretuma (zapadno od arboretuma) sačuvan je postojeći voćnjak koji takođe ima obrazovno- praktičnu namenu (đaci se uče kalemljenju).

Ružičnjak se nalazi u centralnom delu školskog dvorišta na površini od 740 m2, a u njegovom centralnom delu smešten je staklenik. Cela površina (ružičnjak i staklenik) izvedena je po ugledu na francuske geometrijske vrtove XVII veka i italijanske renesansne vrtove. Pored edukativne funkcije (upoznavanje sa različitim vrstama ruža kao i kalemljenje) ružičnjak ima i estetsku funkciju.Prostor unutar ružičnjaka je organizovan tako da postoje mesta za kraći odmor.

Centralni plato zauzima povrđinu od 450 m2 i izveden je u dva nivoa. Novoformirani plato popločan je vibropresovanim behaton pločama sa površinskim slojem kvarcnog peska u tri boje (bež, crvena i siva). U popločavanju su korišćeni geometrijski elementi kako bi se izbegla monotonija prostora, a dodatna dinamika u izmeni geometrijskih oblika postignuta je mobilijarom u obliku latiničnog slova „L“.

Atrijumski plato u južnom delu dvorišta povezuje stari sa novim delom škole i prostire se na povrđini od 375 m2 .. Plato je popločan vibropresovanim behaton pločama sa površinskim slojem kvarcnog peska u tri boje (bež, crvena i siva).

Plato je izgrađen na postojećem temelju koji je nekada trebao da bude temelj jednog dela školskog centra. Na platou su postavljene tri žardinjere- klupe sa stablima koja pružaju zasenu. Na severoistočnom delu platoa locirana je kolektorsa jama za sanaciju problema površinskih voda.

Sportsko- rekreativni deo nalazi se u južnom delu školskog kompleksa. Pored postojećih terena za mali fudbal i basket izgražen je i teniski teren..

Letnja učionica u fragmentu hrastove šume nalazi se u jugoistočnom delu školskog dvorišta i povezuje osnovnu i srednju školu, odnosno namenjena je đacima i jedne i druče škole. Letnja učionica je kružnog oblika sa tribinama za sedenje u dva nivoa.

Problem sakupljanja površinskih voda u zapadno delu školskog dvorišta rešen je postavljanjem rigola i kolektorske jame, a sprečavanje procesa erozije rešeno je bioinženjerskim merama.

Parking prostor smešten je u završnom delu glavne prilazne staze školskog kompleksa.

Autori: Olgica Petrovic i Bojic Nenad