U skladu sa projektnim zadatkom, predlog rešenja za uređenje crkvenog dvorišta u Barajevu, rađen je sa ciljem da omogući aktivno i pasivno korišćenje prostora u optimalnijim uslovima sredine na zadovoljavajućem sanitarnom i higijenskom nivou, uz poštovanje funkcionalnog i estetskog doživljaja. Uopšteno rečeno o kompoziciji, uređivani prostor se deli na tri dela. Jedan deo je sporedni odnosno obodni deo, koji podrazumeva uređenje ispred glavnog ulaza u crkvu prema položaju, ka ulici ili pak parkinzima. Sve staze prate nivelaciju terena, bez prisustva stepenica i rampi, jer na samom terenu postoji blag pad od 1% koji vodi ka reci, staze su sa blagim poprečnim padovima radi lakšeg kretanja korisnika. Glavni ulaz ispred hrama je ukrašen topijarnim formama Chamachipharis obusta u cilju sto reprezantatvnijeg naglašavanja glavnog ulaza i u cilju otvorenosti objekta za korisnike. Drugi deo je unutrašnji deo dvorišta plato za paljenje badnjaka koji predstavlja glavni deo aktivnosti budućih korisnika, blago rečeno drugačijeg uređenja, izražene polukružne geometrije, poločan behaton elementima u boji. Plato iznad razdvaja poprečna staza. Samo rešenje prostora je u gemetrijskoj raspodeli staza i platoa, porečne manje staze imaju izlaz ka reci "šetalištu", glavne i sporedne staze su urađene od asvalt betona dok je centralni plato poločan behaton elementima u boji. Glavne odlike vegetacije je kombinacija drvoreda na severnoj strani parcele Populus pyaramidalis, kao i grupe solitera i pojedinačnih vrsta odabranih kao najpovoljnije, najotpornije i najdekorativnije u odnosu na stanište, ekspoziciju i na očekivanu zagađenost okruženja. Žbunaste forme imaju čisto dekorativnu ulogu, i odabrane su u odnosu na predhodno navedene karakteristike.

Autor: Nenad Bojic