Trg Slavija je redizajiran metodom totalne rekonstrukcije sa kompozicijom, koja je primerena poslovnim centrima velikih gradova, ukljucujuci i saobracajno resenje u datom prostoru trga i oko njega, kao i izgradnju poslovnih i komercijalnih centara i kompleksa objekata, koji bi ovaj deo Beograda pretvorili u neku vrstu srpskog downtown-a; ali sa elementima nacionalnog simbolickog zapisa, kao sto je sam srpski trg, koji uradjen u duhu postmoderne podseca na vreme borbe protiv turskih osvajaca i daleku istoriju. Objekti su dizajnirani sa elementima radikalnog dizajnerskog pristupa i u duhu postmodernosti, koji sadrzi dizajnerske simbolicke elemente srpskih manastira i uspomene na kulturno nasledje.

Kod prepoznavanja ovog prostora bitan je jezik i promena njegovog iskaza. U odnosu na dosadasnju uobicajenu klasicnost projktovanja ovih trgova, metodom osmanizacije se proseca jedan deo prostora i dobijaju se nove vizure, ali i znaci na putu, u vidu gradjevina, kao simbolike vremena u kome zivimo.

Rad je bio izlozen u galeriji "Zad" u Muzeju Primenjene Umetnosti u Beogradu, sa temom javne rasparave, kako urediti trg Slavija, posle mnogo neuspelih konkursa na istu temu, koju je vodio gradski arhitekta Djordje Bobic.

Autori resenja su Maja Markovic samostalni freelancer arhitekta i Vuk Ivanovic postdiplomac na urbanizmu, takodje arhitekta, oboje iz Beograda.