Japanski stil, prepoznatljiv je u arhitekturi, enterijeru, umetnosti i svim oblastima primenjene umetnosti, autentičan. Poznato je da veliki deo japanskih umetničkih formi potiče iz Kine, a da su do Japana one stigle preko Koreje.

Japanska umetnost, razvijala se paralelno sa uvođenjem budizma u VI veku, koji je uticao na primenu prevashodno geometrijskih struktura, koje su bile prožete jednim dubljim unutrašnjim značenjem. Japan je zahvaljujući svom geografskom položaju dugo bio izolovan od kontinentalnih zemalja Azije, usled čega je njegova umetnost vremenom stekla izrazitu authentičnost.

Arhitektura, enterijer i dizajn imaju veoma prefinjene, uzdržane forme.

JAPANSKI UTICAJ

Prisutan je u Evropi krajem XIX veka. Posle 1870. u Zapadnoj Evropi javila se snažna ljubav prema orijentalnom nameštaju, a naročito su bili omiljeni crni lakirani panoi i bambusovina koja je korišćena za izradu manjih komada nameštaja.

Mnogi poznati evropski dizajneri s početka XX veka radili su pod uticajem japanske primenjene umetnosti, što je naročito vidljivo u enterijerima, dok su se arhitekti modernisti koristili uzdrzanošću japanskog stila u oblikovanju modernih zgrada enterijera i nameštaja.