Origami Forum 

“Origami Forum” je utilitarna prostorna instalacija, namenjena korišćenju u otvorenom ili zatvorenom prostoru. Ona predstavlja multifunkcionalni urbani mobilijar za sedenje, ležanje, druženje, na kome može da se smesti više korisnika , samih ili u grupama. U tom smislu objekat/skulptoralna instalacija je izuzetno fleksibilan prostor, koji u funkcionalnom smislu zadovoljava potrebe različitih grupa korisnika. Pored toga, ona poseduje i vizuelne kvalitete, čime obogaćuje urbani - javni prostor (otvoren ili zatvoren) i predstavlja repernu tačku okupljanja ili mesto susreta. Stoga i naziv “forum”, koji asocira na okupljanje, socijalizaciju, zajedništvo, razmenu ideja.

Multipliciranjem jednog modularnog elementa i postavljanjem pod različitim uglovima, dobija se struktura nalik origamiju, japanskoj veštini savijanja papira. U ovom slučaju osnovni modul je jednakostranični trougao od drveta, a povezanost između trouglova se ostvaruje pomoću elemenata koji omogućavaju zglobnu vezu. Mreža trougaonih elemenata od šperploče pričvršćena je na potkonstrukciju od drvenih ramova, a čitava struktura je rasklopiva radi lakšeg transporta, tako da paviljon može da se prenosi i postavlja u različitim prostorima. Moguća je potpuna reciklaža skulpture, tako da se isti elementi mogu povezati u drugačiju strukturu, uvezivanjem elemenata sa drugačijim rasporedom i dodavanjem ili oduzimanjem novih. Prednosti ovakvih origami struktura su u korišćenju relativno malih elemenata, čime se olakšava transport i smanjuje cena proizvodnje, a njihovim multipliciranjem se mogu dobiti izuzetno dinamične kompozicije. Na ovaj način dobijena je pokrenuta, razigrana struktura, pogodna za sedenje na različitim visinama i u različitim položajima. Zbog promene nivoa, od 20 do 90 cm visine, ova instalacija se, pored funkcije sedenja, može koristiti i kao pult.

Autori projekta su Dejan Mitov, Jelena Čobanović, Krsto Radovanović i Maja Nogavica, okupljeni u okviru studija Modelart (http://www.modelart.rs). Grupa je angažovana na dizajnu i izradi upotrebnih instalacija, učešću na konkursima, organizovanju izložbi i stručnih radionica, izradi fizičkih modela i sl. Projekat “Origami Forum” realizovan je 2011. godine u saradnji sa Departmanom za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.