"Klupa 1000 cm"

Klupa 1000cm je projekat autorkog tima „ModelArt Studio“ nastao u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada i opštinom Dimitrovgrad. Projekat je nastao u okviru istraživanja o uticaju arhitektonskih instalacija kao mikrourbanističkih intervencija na javni prostor i njegovo oživljavanje kroz stvaranje repernih tačaka kao mjesta socijalizacije. U pitanju je eksperimentalna prostorna instalacija/urbani mobilijar, prevashodno namenjena otvorenim javnim prostorima kao utilitarni objekat, ali i kao specifičan prostorni pečat, koji vizuelno dominira prostorom i tera na okupljanje.

Forma objekta je postignuta kompjuterskim parametarskim modelovanjem, a zatim prevedena u fizički oblik. Struktura je napravljena od drvenih letvica, pri čemu se smenjuju puno i prazno, što, u kombinaciji sa unutrašnjim osvetljenjem, daje zanimljive svetlosne efekte. Dužina strukture je 10m, ali je moguće njeno neograničeno proširenje, ili pak skraćenje, u skladu sa potrebama i veličinom prostora.

Projekat je izlagan u okviru izložbe „ModelArt retrospektiva 2001-2011“ u gradskoj galeriji u Dimitrovgradu u aprilu ove godine. Instalacija je ujedno služila kao izložbeni prostor i kao eksponat; na njoj su izloženi plakati sa projektima, a ujedno je služila i kao mobilijar, dakle za sedenje. Ovakva dvostruka funkcija omogućila je specifičnu izložbenu koncepciju, u kojoj izloženo delo nije „nedodirljivo“ i izloženo samo za posmatranje, nego omogućava posetiocima da ga „isprobaju“, dodirnu, da sednu i da ostvare prisniji kontakt sa eksponatom.

Projekat je takođe izlagan na „Mikser“ festivalu u Beogradu od 25. do 29. maja, u okviru „Mikser Outdoor“ zone. Trenutno je izložen na univerzitetskom kampusu u Novom Sadu.

Autori projekta su Dejan Mitov, Jelena Čobanović, Krsto Radovanović i Maja Nogavica, okupljeni u okviru studija Modelart.. Grupa je angažovana na dizajnu i izradi upotrebnih instalacija, učešću na konkursima, organizovanju izložbi i stručnih radionica, izradi fizičkih modela i sl. Projekat “Origami Forum” realizovan je 2011. godine u saradnji sa Departmanom za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.