ADAPTACIJA PROSTORA BAZENA I SPA CENTRA

HOTEL LEPENSKI VIR –  DONJI MILANOVAC 

Projektanti:

d.i.a. Miletić  Jovana,

d.i.a. Vitorović  Bojana 
 

 

Prostor bazena i spa centra koji je adaptiran smešten je u okviru hotela Lepenski vir, Donji Milanovac.  

Osnovni elementi iz kojih je proizašao koncept:

Prirodno okruženje - šuma, Dunav, nacionalni park - dovodi do ideje uklapanja i ostvarivanja  veze sa okolnim prirodnim okruženjem, na psihološkom nivou. Koristeći se kosim površinama plafona i osvetljenjem kao primarnog elementa, predstavile bi se izohipse okolnog terena koji je u padu, čime bi se okolni teren "uveo" u unutrašnji prostor. Ideja rezultira prostorom koji neprestano nudi dinamičan doživljaj prilikom plivanja, vežbanja i opuštanja. 

ključne reči: dinamika, pokrenutost, prirodnost, protočnost, fluidnost

osnovni elementi definisanja ambijenata: površine, svetlo i senke 

ORGANIZACIJA PROSTORA - Projektom enterijera je predviđena organizacija dve funkcionalne celine – spa centar i prostor bazena. Projektom su predviđene sledeće prostorije:

prateći sadržaji (toaleti, svlačionice, tuševi), masaža, solarijum, hidromasažne kade, tursko kupatilo, saune, slana soba, tapidarijum, topli bazen sa mlaznicama.

Prostor velikog bazena: prateći sadržaji (toaleti, pomoćna prostorija, šank), teretana, stoni tenis, kafe.