Idejno rešenje kafića "Liberty" koji se nalazi u centru opštine Arilje. Kafić postoji i radi više od 20 godina.

Autor: Nikola Vukotić, d.i.a.