Prikaz kuće sa okolinom


Renderovane slike eksterijera


Renderovane slike enterijera


Osnova kuće

Palm Springs, California
Kanner Architects

Kao oaza u pustinji, ova kuća zrači životom i spokojstvom.

Kameniti teren, toplota, jaki vetrovi i naseljene površine ograđuju ovaj sasušeni deo zemlje Palm Springsa na kom su klijenti tražili skromne, spokojne domove, "ramove za prirodu". Kuća koja je iz toga proizišla igra se sa suncem i senkama, masama i težinom. U osnovi, preseku i osnovi krova ima oblik slova L, sagrađena je na licu mesta od betonskih zidova peščane boje, sa belim hrastovim podovima. Visina plafona opada i tekstura se menja kako se ide od javnog ka privatnom prostoru. Prozori su postavljeni u udubljenjima tako da se ne peku na usijanom suncu. Svaka od zatamnjenih prostorija otvara neprekinute poglede, dole prema dolini, a gore prema brdu koje je iza.

Stakleni zidovi se pretvaraju u daske sa podom i plafonom. Više stakla okružuje ram mosta koji premošćuje kanal sa vodom duž kuće. Projekat ima korene u tankoj staklenoj liniji Kuće Kaufmann, Richarda Neutre.

Stepenovane terase uspostavljaju red neplodnom tlu. Pravougli bazen graniči uglačani ugao prostorije kuhinje i trpezarije. Voda prekriva prostranu stenu odjekujući Albent Frey-evom kućom koja je na obližnjem brdu. Pustinja sama po sebi sarađuje sa ovom kućom, najviše kod dekomponovanog granitnog dvorišta za vozila. Položaj stabala masline prati put. Pejzaž je sačinjen od kaktusa, divlje trave, aloja i agava. Baš kao što se ova kuća istovremeno i krije i plovi, tako je i njena okolina i kamen i bašta.

Kuća je površine nešto manje od 300 kv.m, a ukupni troškovi na izvođenju radova iznosili su 800.000 dolara. Firma Kanner Architects ovu kuću je projektovala za Boba i Patty Greer.