Locirana na vrhu stepenasto nagnutog terena, ova kuća deluje kao rastinje Green Bay-a vidljivo na jugu. Najupečatljiviji deo kuće je traka u fiberglasu koja se talasa duž fasade kuće kao krivudava trkačka staza i predstavlja jedan inventivni način ujedinjavanja klijentove strasti za malim trkačkim automobilima i samog projekta.

Unajmljeni da remodeluju i povećaju postojeću solanu, Garofalo Architects primeljuju traku pri spajanju dodatnih elemenata projekta. Stambeni prostor, produžetak postojeće glavne prostorije, radna soba i kućni bioskop su organizovani i formirani duž neprekidne presavijene trake. Originalni kalkani postojeće ramovske konstrukcije su uklonjeni zbog novog savijenog krova.

Garaža, obučena u industrijski siv metal, obezbeđuje tlu još oblikovanih traka koje su konstrukisane od drveta preko metalnih rešetki. Specijalni uređaj je korišćen za sečenje metalnih komponenti koje čine metalnu rešetku. Precizna proizvodnja ovih rešetki olakšava tačno postavljanje pritisnutih i zategnutih elemenata. Čelični elementi vide se u stambenom prostoru i zamišljeni su tako da aludiraju na one delove motora koji vozilima obezbeđuju razvijanje većih brzina. Spoljne površine od zakljivljenih šper-ploča u vidu traka su ugrađene u fiberglas koji je nanesen pomoću brizgaljki.

Neki čelični elementi planirani su kao mostovi i platforme i oni povezuju kinetičku strukturu i pejzaž. Najdramatičnija od njih je tanka platforma koja se vidi iz ptičije perspektive a koja je projektovana da se nađe negde pri vrhu stabala. Put ka bašti pored obale i sistem akvadukta još više unapređuju ideje rutiranja i praćenja u arhitekturi.