Lokacija: Porto, Portugalija
Arhitekti: Fatima Fernandez, Michele Cannata
Realizacija: 2002

Inteligencija kuće bazira se na dva koncepta: prvi se odnosi na elektronske i informatičke sisteme koji su bitni elementi projekta, a drugi na upotrebi jednostavnih građevinskih elemenata pri građenju kako bi se smanjilo vreme potrebno za izgradnju. Fleksibilnost je pojam koji se vezuje za sve faze ovog projekta, pri čemu je ovakav koncept proizašao iz lifestyle-a, načina života ljudi koji obitavaju u domovima današnjice. Iz ovakvog razmišljanja došlo se na ideju fluidnog prostora, u kome nema fiksiranih elemenata podele i strogo markiranih granica raznih funkcija življenja. Ovakvi principi su prirodno uputili na selekciju materijala i tehnike u procesu izgradnje, a istovremeno su osigurani zahtevi u pogledu komforta, higijene i principa estetske harmonije.

Upotrebljeno je staklo, materijal strukturalno jednostavan i estetski dobar. Usled toga, inteligentni faktori zadovoljavaju zahteve harmonije i povezivanja, stvarajući prostor - prijatan, siguran, energetski isplativ. Osnovni koncept ovog objekta je jednostavnost funkcionalne organizacije; dve patia, unutrašnja dvorišta- prvo obezbeđuje inicijalni ulaz za nabavku, a drugi namenjen odmoru je na drugom kraju objekta. Stoga je funkcionalni tok smešten između dve ''praznine''. Pristup patiu je preko rampe projektovane kao monolitni blok izdignut nad zemljom.

Staklo štiti unutrašnjost od spoljnjeg sveta, dok ga u isto vreme i vezuje za njega. Karakteristična osobenost je ponavljanje staklenih panela montiranih u seriji od dva komada, sve do kompletiranja i zatvaranja celog zida, što je dovodi da prostrane zone postanu privatnije. Simplifikacija projekta sa funkcionalnog aspekta, pri čemu nisu zapostavljeni zahtevi zdravog života, nastala je kao rezultat studije o kontrolisanoj upotrebi električne energije i konzervacije toplote primenom AVAC sistema. To je integrisani energetski sistem sastavljen od generatora na pogon vetra – za proizvodnju električne energije i panela sa solarnim ćelijama - za grejanje i prečišćavanje vode.

Sistem funkcioniše zahvaljujući reverzibilnoj i jednoj nerevirzibilnoj pumpi, koje u kombinaciji sa solarnim panelima , rade pri isparavanju na niskoj temperaturi. Solarni paneli kroz koje protiče rashladni fluid, funkcionišu kao isparivači grejnih pumpi. Ovaj sistem tako proizvodi energiju za svu električnu opremu i potrebe u objektu. Prostom inverzijom operativnog ciklusa sistema, preko leta je obezbeđena hladna, a zimi topla voda i voda za grejanje. Termalna energija za zagrevanje unutrašnjosti se distribuira kroz hidraulički krov sa svojstvom isijavanja. Sve ovo je dizajnirano za upotrebu sa sistemom toplotne izolacije od poliuretanskih ploča od najmanje 70mm debljine. Još jedna inovacija sastoji se u odvođenju kišnice kroz sifone, "rain-siphons", po principu izbacivanja putem gravitacije.Tasteri osetljivi na dodir služe za kontrolu i regulisanje rada sistema. Biće moguće programirati zagrevanje enterijera po sektorima; zalivanje travnjaka i zavisnosti od stepena vlažnosti zemljišta; regulisati uključivanje svetla i nivo osvetljenosti daljinskim putem, preko mobilnog telefona ili putem Interneta; podešavati zasenčenost prostorija zavesama; pa čak i organizovati nabavku namirnica optimizovanjem kupovine. Sve ove novine u celini uspešno najavljuju kako će se živeti u budućnosti. Eksperimenti i inovacije, koje se razvijaju brzinom svetlosti, pružiće priliku da vlasnik kuće bude i pravi gospodar svog doma, u svakom smislu.