Po svojoj formi čini se da je na slici u pitanju uobičajena kuća iz predgrađa. Međutim,  ova kuća ima jednu potpuno neuobičajenu osobinu: ona radi na hidrogen.

Kao deo projekta vrednog dva miliona funti u kome su učestvovali Univerzitet u Birmingemu i "Black County Housing Group" (BCHG) nastala je prva kuća koja sve svoje energetske potrebe obezbeđuje hidrogenom, dok je u isto vreme povezana na gradsku energetsku mrežu. BCHG je prethodno 2004. godine konstruisao već jednu "kuću na hidrogen", ali ona nije bila povezana sa gradskom energetskom mrežom.

Ova kuća napaja se iz jedne energetske jedinice veličine frižidera smeštene u pomoćnoj prostoriji iza same kuće. Ono što je interesantno je da je osnovno gorivo koje se koristi prirodni gas koji je uobičajen za korišćenje u domaćinstvima. Pomenuta energetska jedinica konvertuje gas u hidrogen, koji u kombinaciji sa kiseonikom proizvodi električnu energiju i toplu vodu.

Kevin Kendall, pronalazac i vođa projekta, izjavio je da je velika verovatnoća da ce sva domaćinstva moći da poseduju jednu ovakvu jedinicu, ali da svakako pre toga još mnogi istraživači treba da je razviju i optimizuju tehnologiju.
Energetska jedinica, koju je proizveo Baxi Innotech ima kapacitet da proizvede 1.5 kW električne energije i 3 KW toplote (uključuje toplu vodu i zagrejan prostor). Topla voda se akumulira u rezervoaru od 600 litara, smeštenog pored jedinice, dok se višak električne energije vraća u lokalnu energetsku mrežu.