Hol Građevinsko-Arhitektonskog fakulteta u Nišu
od 2. do 6. novembra 2001.

UVODNA REČ:

Unutrašnja arhitektura kao posledica i cilj arhitektonske strukture nalazi svoje opravdanje u integralnom oblikovanju unutašnjeg prostora sa pojedinostima koje ga ispunjuju. Unutrašnja arhitektura se tretira kao deo arhitektonskog totaliteta zgrade, kao jedna od dveju ravnopravnih strana iste arhitektonske strukture. Na taj način, unutrašnja arhitektura kao nastavna disciplina, može da se osloni na znanja i iskustva koja studenti stiču iz drugih predmeta u nastavnom procesu. Iako naglašeno pripada stvaralačkoj sferi , za oblikovanje unutrašnjeg prostora su važna znanja o činiocima arhitektonske strukture: sistemi komponovanja i bojenja, izbor materijala i pravila osvetljenja prostora. Za profesionalno delovanje u segmentu koriste se znanja i veštine iz projektantskih predmeta koji prethode u obrazovnom procesu Građevinsko-Arhitektonskog fakulteta u Nišu.

Ova izložba se organizuje u cilju upoznavanja studenata i nastavnika sa sadržajem nastave iz pomenutog predmeta i u cilju provere rezultata koji su studenti, zajedno sa profesorima i asistentima, postigli u toku nastave i vežbanja.

prof. Aleksandar Nikoljski
arhitekt

 

KAFE-BAR


Milić Garić; Biljana Krstić; Danijela Kocić; Sanja Colić; Aleksandar Ristić; M.Stanimirović i M.Tasev; Slađana Denkić; Slavica Raković

BUTIK OBUĆE


Tijana Kresović; Stojan Tasić; Ljiljana Filipović

BUTIK KOžE


Dušan Nikolić; Zoran Dukić; Nataša Ivanov; Saša Ilić; Zoran Nikolić; Nataša Stojilović

TURISTIČKA AGENCIJA


Slaviša Kondić; Milena Dinić; Ivan Kostić; Bojan Stojanović; Biljana Janković; Milena Stanojević; Gordana Arnaut; Radmila Ružičić; Sunčica Stanojević; Milan Tanić

Organizator:
Građevinsko-Arhitektonski fakultet
Društvo arhitekata Niša
Niška studentska asocijacija GAF-a

Producenti:
arh. Aleksandar Đ. Keković, asistent
Vladan Nikolić, student
Milena Ogrizović, student
Ivo Mladenović, student