Projekat: BIG
Organizator: Klub Mladih Arhitekata ( KMA )
Manifestacija: Belgrade Design Week-MODERN2, Noć Muzeja
Mesto: Magacin, Kraljevića Marka 4
Vreme: od 15. do 25. maja 2008.
Partneri na projektu: BDW (Belgrade Design Week), Noć Muzeja, Arhitektonski Fakultet u Beogradu, Rektorat BU, Dom Omladine Beograda, Urbanistički zavod Beograda, Zavod za zaštitu spomenika Srbije, IAUS, Sektot za odživi razvoj, Zelena omladina Srbije, Mladi istraživači Srbije itd
Autori projekta: Jelica Jovanović, Tamara Brajović
Autori izložbe: BIG tim : Anđelka Cvetković, Alen Spahić, Boris Ševo, Marina Živković, Vladimir Nećakov, Ivana Gajić, Alekdsandra Ćeranić, Jovana Grujevska, Zorica Međo
• 15. 05. 2008. u 19h BIG otvaranje - koktel,nastup benda Injeizložbu otvara arh. Maja Vidaković
• 17. 05. 2008. 20-02 h Noć Muzeja: performans Live ArChiTecture - studenti arhitekture projektuju uživo – program je uvršten kao prateća manifestacija proslave 200 godina Univerziteta;

Projekat BIG Kluba Mladih Arhitekata se izvodi u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom u Beogradu. Osmišljen je tako da u prvi plan stavlja angažovanje i međusobnu saradnju studenata i drugih aktera na realizaciji svih etapa ovog projekta.

Cilj projekta BIG jeste da se prikaže dugogodišnja produkcija ideja koja ostaje neprikazana nakon rada na fakultetu. Ideja je da se prikaže kvantitet rada koji zahtevaju studije arhitekture od prosečnog studenta, sati uloženog truda kao i produkcije nerealizovanih arhitektonskih i urbanističkih rešenja. Takođe, ovaj projekat treba da prikaže širem krugu javnosti količinu kreativnosti koja postoji među mladim arhitektama, a stručnoj javnosti ponudi drugačiji pogled na moguća rešenja iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Izložba rezimira određene aspekte rada na arhitektonskom projektu, koji su neophodni i kompleksni, a nemaju atraktivnost koju nosi finalni proizvod procesa. Tako da na izložbi dolazi do sučeljavanja „atraktivnih“ i „neatraktivnih“ segmenata projekta.

Studenti su dva meseca prilagali radove za izložbu,a u promociji akcije učestvovao je i glumac Zoran Cvijanović ispred Sektora za održivi razvoj. Prikupljeno je oko tona radova. Po završetku izložbe najveći deo postavke biće poslat na reciklažu.

Sve dodatne informacije o projektu:
www.kma.org.yu