Na 14. Međunarodnom sajmu hortikulture u Beogradu organizovana je prezentacija radova i projekata studenata Šumarskog fakulteta. Prezentacija obuhvata projekte uređenje slobodnih površina  poslovnih,stambenih, objekata specijalne namene, kao i javnih površina.

Pored izložbe radova, posetioci mogu tokom trajanja Sajma od studenata dobiti i savete oko uređenja zelenih površina, kao i savete o izboru sadnog materijala prostore, a sve u ciju promovisanja smera za pejzažnu arhitekturu Šumarskog fakulteta, kao i promovisanja lepšeg životnog okruženja.

O kvalitetu izloženih radova, kao i o kvalitetu vizuelnog rešenja štanda prezentacije, govori i priznanje Beogradskog Sajma za promociju i edukaciju iz oblasti pejzažne arhitekture i hortikulture, uručeno studentima Šumarskog fakulteta.

Na izložbi je predstavljeno više od trideset radova, a doprinos su dali studenati Šumarskog fakulteta Olgica Petrović, Nenad Bojić, Veljko Mihajlović, Vladan Stanojčić Vladan i Milica Živković.

Izložba je realizovana uz punu podršku Udruženja za pejzažnu hortikulturu Srbije.