gl. fasada, ulaz u obj. preko mostića


izgled objekta okrenut Adi Međici

bočni pogled sa novobg. obale

ptičja per. bočno sa strane Ade Međ

Arhitektonski fakultet Beograd

  • Tema je objekat Kafe-Kabarea za 60 posetilaca na Novom Beogradu. Tačna lokacija je Blok 44 i to plutajući objekat na Savi, preko puta Ade Medjice
  • Koncept je baziran na ideji transparentnosti, otvorenosti ka prirodi preko dana i sopstvenog sjaja i svetlosti noć