fasada iz Hilandarske ulice


fas. iz Hilandarske ulice iz
polupt. per.


fasada iz Hilandarske
ulice
 ptičija per.

bočni pogled/ptičja persp. iz Svetogorske ulice (L.Ribara)

Arhitektonski fakultet Beograd

Tema je objekat Kulturnog centra moderne umetnosti. Lokacija je parcela između Ulica Hilandarske i Svetogorske (trenutna lokacija parkinga)

Koncept je baziran na ideji modernog interpolovanog objekta koji ce vizuelno asocirati i funkcionalno odgovarati svojoj nameni